Skip to content

De Gemeente Katwijk heeft vergevordede plannen om het gebied tussen de gemeentegrens met Wassenaar, de N441, de N206 en het Valkenburger Meer te bebouwen. In dit gebied zijn woningen voorzien evenals een dronevliegveld (het project Umanned Valley).

Allereerst wil Katwijk het terrein rond het voormalige marinevliegkamp Valkenburg bebouwen; later gevolgd door het gebied Zijlhoek/de Woerd. In Valkenburg (omgedoopt tot Valkenhorst) zouden 5600 woningen moeten komen en in de Zijlhoek zouden op termijn ongeveer 2000 huizen worden gebouwd. Dit impliceert dat in totaal aan de grens van Wassenaar een nieuw dorp van circa 25.000 personen verrijst. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid van Wassenaar.

Zo is het van belang dat de verkeersstromen worden gemanaged. Enerzijds willen we graag dat deze nieuwe buren onze horeca, sportverenigingen, scholen en winkels bezoeken, maar daar moet de infrastructuur wel op ingericht worden. Zo zou meer verkeer via de N441 (Katwijkseweg) –bovenop het reeds bestaande sluipverkeer- zeer onwenselijk zijn. Een afwaardering van de Katwijkseweg is noodzakelijk.

Ook maken wij ons zorgen over de druk die dit nieuwe dorp zal uitoefenen op de Groene zone tussen Wassenaar en Katwijk (waarvan het Katwijkse deel geheel zal worden bebouwd). Is die zone wel breed genoeg voor recreatie en rust van 25.000 nieuwe buren? De Vrienden denken van niet.

Ongewis is nog de exacte lokatie van het dronevliegveld. Gevreesd wordt dat dit ten koste zal gaan van de Wassenaarse Groene zone.
De Vrienden streven naar meer bewustwording bij het bestuur van Wassenaar voor de gevolgen van de Katwijkse bouwplannen. Zijdens Wassenaar is meer alertheid geboden.

Links & artikelen
Back To Top