Skip to content

2017 week 44 | Interview met Wop Rietveld

Interview met oud-bestuurder Wop Rietveld

door Norman Schreiner

Deze week een interview met prof.dr. W.J. (Wop) Rietveld, van …. tot …. vice-voorzitter van de Vrienden van Wassenaar.  In …. polste toenmalig Vriendenbestuurder Leo Lochtenberg hem voor het bestuur. Hij vroeg enige bedenktijd, maar daags daarna had aankomend Vriendenvoorzitter Henk de Greef hem in de kapperstoel – letterlijk en figuurlijk – voor de functie van vice-voorzitter geknipt en geschoren.

Rietveld herinnert zich dat de vereniging Vrienden van Wassenaar toen circa 900 leden telde. Vele leden kwamen uit Wassenaar-Zuid en dat was ook wel te begrijpen. Immers, directe aanleiding voor de oprichting van de vereniging was het plan voor de bouw van een imposant verkeersklaverblad op de plaats van het Viaduct, bij de grens met Den Haag. Dat schoot vele Wassenaarders aldaar in het verkeerde keelgat. En gelukkig is er, na ferme protesten, van het klaverblad niets geworden.

De gemeente wilde beter contact met de inwoners en stimuleerde de oprichting van wijkverenigingen. Zij stelde hiervoor een speciale contactambtenaar aan. Dat was op zichzelf wel een goed idee voor het signaleren van problemen in een specifieke wijk (zoals loszittende stoeptegels, hondenpoep, straatverlichting, wildparkeren), maar voor wijkoverstijgende problemen (zoals verkeer, ruimtelijke ordening) kan een wijkvereniging weinig uitrichten. De Vrienden richten zich vooral op wijkoverstijgende kwesties en beseften al gauw dat samenwerking met de wijkverenigingen van groot belang zou zijn. Het duurde even voordat hiervoor een goede modus werd gevonden. Maar de spectaculaire actie ‘Geen Groen voor Poen’, als reactie op een gemeentelijk plan om vele tientallen Wassenaarse zogeheten ‘groene snipperlocaties’ als bouwgrond te gaan uitventen, zorgde voor een stroomversnelling. En de samenwerking kwam er: de representanten van de wijkverenigingen gingen het Algemeen Bestuur van de Vrienden vormen, en het Dagelijks Bestuur werd uitvoerend orgaan.

De Vrienden hebben eveneens campagne gevoerd op andere grotere dossiers, zoals Valkenburg, Rijksstraatweg, casino Den Deijl. Ook door frequent inspreken tijdens raadsvergaderingen, krantenartikelen en organisatie van discussieavonden. Rietveld constateert dat de Vrienden herkenbaarder zijn geworden, zij zijn voor de gemeente een serieuzere gesprekspartner, er wordt meer naar hen geluisterd. Hij ziet dat De Vrienden zich gaandeweg hebben ontwikkeld van actievereniging naar een vereniging die ijvert voor een goed woon- en leefklimaat voor de Wassenaarder.

Hoe ziet Wop Rietveld de toekomst? Positief. Ook ziet hij voor De Vrienden een taak om samen met wijkverenigingen meer sociale cohesie binnen wijken te stimuleren. Buurtgenoten mogen zich best wat meer om elkaar bekommeren. Dat past in deze tijd.

Back To Top