Skip to content

In 1967 werd de Vereniging van Vrienden van Wassenaar opgericht. De Vereniging is niet partij-politiek gedreven en heeft één doel: het behoud van de bijzondere woonomgeving in/van Wassenaar.

De directe aanleiding voor de oprichting van de Vereniging was het plan van het gemeentebestuur om op het tracé van de toenmalige tramlijn Den Haag – Leiden een brede autoweg aan te leggen. Dwars door ons dorp! Dit leidde tot hevig protest van inwoners, die zich hierop aaneensloten in de Vereniging De Vereniging telde binnen de kortste keren 1000 leden.

De Vereniging is reeds 50 jaar succesvol actief. De Vrienden stellen zich te weer tegen bestuurlijke plannen die het karakter van ons dorp schaden en draagt zelf ook initiatieven aan die onze woonomgeving ten goede komen

Zo had Rijkswaterstaat in 1967 het plan om een vier verdiepingen tellend sterviaduct bij de Bijhorst te plaatsen. En wilde de provincie een jaar later een verdubbeling van het aantal rijstroken van de Katwijkseweg tussen de van Zuylen van Nijevelt en Rijksdorp. Tien jaar daarna besloot de Wassenaarse gemeenteraad -zonder inspraak toe te staan- om in de kwekerij naast raadhuis de Paauw, een kantoor voor de ambtelijke diensten te bouwen. In al deze gevallen konden de Vrienden beargumenteerd en met acties het tij keren.

Meer recent wilde de gemeente onderzoeken of op groene splinterlocaties in het dorp alsnog huizenbouw kon plaatsvinden. De Vrienden reageerden met de slogan “Geen groen voor poen”. Ook keerden de Vrienden zich tegen de komst van een Casino aan de ingang van de Lange Kerkdam.

Zelf stellen de Vrienden met grote regelmaat het belang van ons divers Cultureel Erfgoed aan de orde. Ook bepleiten de Vrienden sinds jaar en dag ondertunneling van de Rijksstraatweg.
Auto’s onder de grond; fietsers boven de grond.

Jubileum en jubileumboek
In 2017 vierde de Vereniging haar 50-jarig jubileum en organiseerde tal van evenementen met in november als slotmanifestatie een symposium met sprekers als de Commissaris van de Koning voor Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, oud-minister mevrouw Annemarie Jorritsma, journalist, schrijver publiek sector, de heer Simon Kooistra en waarnemend burgemeester voor Wassenaar, de heer Charlie Aptroot. Ter gelegenheid van dit jubileum is een boek uitgegeven “50 jaar Vereniging van Vrienden van Wassenaar”. Voor de leden is een exemplaar van dit boek kosteloos beschikbaar. Via het e-mailadres info@vriendenvanwassenaar.nl kan een afspraak worden gemaakt voor het ophalen van dit boek.

Op 18 mei 2022 zijn de nieuwe statuten van de Vereniging inwerking getreden. Daarbij is het behoud en de bevordering van de recreatie uit de doelstelling verwijderd en vervangen door behoud en bevordering van het woongenot. Bovendien is aanhakend bij de bestaande praktijk het Algemeen Bestuur als orgaan van de vereniging vervangen door de Adviesraad, waar alle buurt- en bewonersvereniging lid van kunnen worden. Voorts is de positie van de Algemene Ledenvergadering versterkt.

Back To Top