skip to Main Content

Samen sterk voor een mooi en leefbaar dorp

0
Leden

2021 week 28 | De Weg Kwijt?

Het verkeer in Wassenaar houdt de gemoederen al jaren bezig. Toenemende verkeersstromen vragen om oplossingen om de doorstroming, veiligheid en…

2021 week 26 | Oppakken of doorschuiven?

Afgelopen dinsdag behandelde de gemeenteraad van ons dorp de voorjaarsnota in een commissievergadering. Deze is opgesteld door het college van…

2021 week 24 | Ballonoplaatverbod

Het bestuur van ons dorp heeft een belangrijk besluit genomen. Welnu zult u denken: is er eindelijk wat gedaan aan…

2021 week 22 | Transparantie

Het is al weer enkele maanden geleden dat de voltallige Gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin wordt bepaald dat hoe…

2021 week 20 | Ambtelijke huisvesting: in de Warenar?

Vanaf medio jaren tachtig zijn de Wassenaarse gemeenteambtenaren gehuisvest in het huidige gemeentekantoor. Na het mislukte experiment van ambtelijke samenvoeging…

Back To Top