skip to Main Content

Samen sterk voor een mooi en leefbaar dorp

0
Leden

2021 week 46 | Petje Af voor Raadsleden

In deze column willen wij als Vrienden een keer een woord van oprechte waardering uitspreken richting onze Raadsleden. Het is…

ALV DE VRIENDEN OP 18-11-2021, WARENAR GAAT NIET DOOR

Vrijdag jl. zijn er nieuwe strengere maatregelen afgekondigd door de regering met als doel het aantal Covid-19 besmettingen omlaag te…

2021 week 44 | Meten is weten!

Deze opmerking hoor je vaak in gesprekken tussen mensen die elkaar willen overtuigen. In de politieke gremia komt deze minder…

SAVE THE DATE ALV De Vrienden 18-11-2021 om 19.30 uur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vrienden van Wassenaar zal worden gehouden op donderdag 18 november 2021 om 19.30 uur…

2021 week 42 | Over OZB en Afval

Twee weken geleden presenteerde het gemeentebestuur in deze krant de begroting voor 2022. Een te waarderen poging vanuit de Paauw…

Raadsvergadering 26 oktober 2021, agendapunt 3: Raadsvoorstel Begroting 2022-2025

Aan de leden van de Gemeenteraad van Wassenaar Betreft: Raadsvergadering 26 oktober 2021, agendapunt 3: Raadsvoorstel Begroting 2022-2025 Geachte leden…

Wijziging ophalen GFT-afval volgens begroting 2022

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Betreft: wijziging ophalen GFT-afval…

Back To Top