skip to Main Content

Zonnepanelen en cultureel erfgoed
De Vrienden van Wassenaar onderschrijven de belangrijke rol die zonnepanelen in de energietransitie kunnen spelen. Zonnepanelen kunnen in bepaalde situaties echter een ernstige visuele verstoring geven van het aanzicht van de gebouwde omgeving. Met gepaste maatregelen kan dit voorkomen worden

In mei 2020 heeft de Vereniging van Vrienden van Wassenaar de Gemeenteraad schriftelijk gevraagd om een beleidsnota te laten ontwikkelen die specifieke richtlijnen geeft m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen op daken ter bescherming van het cultureel erfgoed. Het bestaande Handboek Welstand schiet in dit opzicht te kort . De Vrienden hebben in de zomer van 2020 dit verzoek herhaald in brieven aan B en W en aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen.

Na een motie van de VVD, heeft de Gemeenteraad in het najaar van 2020 besloten tot de ontwikkeling van een specifieke beleidsnota. De vertegenwoordiger van de Vrienden in de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed is betrokken bij het opstellen van deze nota door een deskundige consulent. Een recent rapport van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft heldere richtlijnen aan gemeentes die een beleidsnota willen ontwikkelen, zodat er landelijk een zekere uniforme basis aan het lokale beleid wordt gegeven.

Een “unique selling point” van Wassenaar is het grote aantal gebouwde objecten die van cultuur-historisch en architectonisch belang zijn. Het zou tegen het belang van Wassenaar en zijn inwoners indruisen als ernstig ontsierende zonnepanelen ons cultureel erfgoed aantasten. Met andere woorden: je kunt niet op alle daken zonnepanelen plaatsen; dat hoeft ook niet want die eigenaren kunnen lid worden van de lokale zonnepanelen corporatie.

De Vrienden volgen de verlening van vergunningen tot het plaatsen van zonnepanelen.

Links & artikelen
Back To Top