Skip to content

2020 week 27 | Wassenaar is bekend

Ons dorp is in Nederland erg bekend. Maar waarom eigenlijk ? Waarom bekender dan bij voorbeeld Voorschoten of Katwijk ? Dat zijn toch ook genoeglijke plaatsen ? Ik denk dat we het verschil moeten zoeken in de officiële benaming van Wassenaar : “ Kroonjuweel Cultureel Erfgoed “ . Wassenaar heeft op haar grondgebied een omvangrijke collectie van bijzonder waardevolle panden. Het Landhuis de Paauw , ons raadhuis, is natuurlijk nummer 1 als cultuur-historisch erfgoed. Maar er is veel meer . Een breed pallet van landgoederen en buitenplaatsen en waardevolle kleinschalige bebouwing in Oostdorp en Kerkehout. Bij elkaar vele honderden monumenten en een omvangrijk rijksbeschermd dorpsgezicht. Ja, inderdaad meer dan in omringende gemeenten. En in Wassenaar zijn wij het daarover eens : Dat moet goed beschermd en behouden blijven.

Onlangs verscheen een artikel in het Leidsch Dagblad over lelijke zonnepanelen in een beschermd deel van het dorp. Grote zwarte plakken op een rood dak. Dat is natuurlijk geen gezicht. Zeker niet als je in een beschermd dorpsgezicht mag wonen. Want dan is je huis onderdeel geworden van “ Kroonjuweel Cultureel Erfgoed “. Dat klinkt mooi, maar wat betekent dat nu eigenlijk ?

Voor een beperkt aantal gebieden in ons land geldt dat de ontwikkeling van cultuur-historische waarde voorrang heeft boven andere ontwikkelingen. Kroonjuweel betekent dan dat erfgoed boven zonne-energie kan gaan. Dus , in een voorkomend geval geen zonnepanelen op je cultuur-historisch dak. Dat roept natuurlijk discussie op want ook energietransitie is belangrijk. En tegelijkertijd willen we onze cultuur-historie beschermen.

Hoe doe je dat ? Het begin is makkelijk. Als je een beetje gevoel voor smaak hebt dan ga je een rood dak niet verpesten met zwarte platen. En als je een beetje geld hebt , sommigen hebben dat in Wassenaar, dan neem je fraaie dakpannen met ingebouwde zonnecellen. Maar als je noch smaak noch geld hebt dan vraag je aan de gemeente wat je het beste kunt doen. Dat hebben De Vrienden ook gevraagd, samen met erfgoedbeschermer Cuypersgenootschap. Helaas had de gemeente geen antwoord. Het onderwerp “ staat op het prioriteitenlijstje “. En, ook helaas weten wij allemaal dat Wassenaar een tekort heeft aan ambtenaren. Het kan dus nog wel even duren.

Dat is niet echt verantwoord. Als “ Kroonjuweel “ moet je zulke vragen van inwoners goed kunnen beantwoorden. Beleidsregels zijn nodig. En als je geen ambtenaren vrij kunt maken om die op te stellen kun je als alternatief regelgeving van andere gemeenten gebruiken. Zoals die van Teylingen of van Roermond. Het gaat immers om Kroonjuweel Wassenaar.
Samen sterk voor ons Kroonjuweel.

Back To Top