skip to Main Content
Leden Algemeen Bestuur

Naast het Dagelijks Bestuur bestaat de Vereniging uit een Algemeen Bestuur die door de Algemene Ledenvergadering wordt gekozen. Bij de samenstelling van het Algemeen Bestuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wenselijkheid hierin de levensbeschouwelijke, maatschappelijke en culturele verscheidenheid in de gemeente tot uiting te doen komen.

Back To Top