skip to Main Content

Op deze webpagina treft u per publicatiecategorie keurig gerangschikt in de tijd alle publicaties aan van de afgelopen jaren. Wilt u toch liever op onderwerp zoeken klik dan op de webpagina ‘Dossiers’. Daar wordt u per onderwerp geïnformeerd.

2021 week 42 | Over OZB en Afval

Twee weken geleden presenteerde het gemeentebestuur in deze krant de begroting voor 2022. Een te waarderen poging vanuit de Paauw…

Raadsvergadering 26 oktober 2021, agendapunt 3: Raadsvoorstel Begroting 2022-2025

Aan de leden van de Gemeenteraad van Wassenaar Betreft: Raadsvergadering 26 oktober 2021, agendapunt 3: Raadsvoorstel Begroting 2022-2025 Geachte leden…

Wijziging ophalen GFT-afval volgens begroting 2022

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Betreft: wijziging ophalen GFT-afval…

2021 week 40 | Bronovo als netwerkziekenhuis?

In de goed bezochte bijeenkomst in de Warenar op 29 sept. jl., georganiseerd door de Stichting Houd Bronovo Open in…

2021 week 38 | Inspraak: vloek of zegen? (2)

In de vorige column hebben we als Vrienden naar aanleiding van de ontwerp-participatie verordening enige gedachten geformuleerd over Participatie en…

2021 week 36 | Inspraak: vloek of zegen?

Er is in Wassenaar een Verordening opgesteld die een vernieuwd kader geeft aan inwonersparticipatie en waarop iedereen kon reageren. Natuurlijk…

Aandachtspunten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Aan de Besturen van de politieke partijen in Wassenaar Geachte dames en heren, In maart volgend jaar vinden weer de…

2021 week 34 | Koester het Kroonjuweel

Wassenaar is een van de zeven Kroonjuwelen Cultureel Erfgoed van de provincie Zuid-Holland. Deze gebieden zijn zo bijzonder, waardevol of…

2021 week 42 | Over OZB en Afval

Twee weken geleden presenteerde het gemeentebestuur in deze krant de begroting voor 2022. Een te waarderen poging vanuit de Paauw…

Raadsvergadering 26 oktober 2021, agendapunt 3: Raadsvoorstel Begroting 2022-2025

Aan de leden van de Gemeenteraad van Wassenaar Betreft: Raadsvergadering 26 oktober 2021, agendapunt 3: Raadsvoorstel Begroting 2022-2025 Geachte leden…

Wijziging ophalen GFT-afval volgens begroting 2022

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Betreft: wijziging ophalen GFT-afval…

2021 week 40 | Bronovo als netwerkziekenhuis?

In de goed bezochte bijeenkomst in de Warenar op 29 sept. jl., georganiseerd door de Stichting Houd Bronovo Open in…

2021 week 38 | Inspraak: vloek of zegen? (2)

In de vorige column hebben we als Vrienden naar aanleiding van de ontwerp-participatie verordening enige gedachten geformuleerd over Participatie en…

2021 week 36 | Inspraak: vloek of zegen?

Er is in Wassenaar een Verordening opgesteld die een vernieuwd kader geeft aan inwonersparticipatie en waarop iedereen kon reageren. Natuurlijk…

Back To Top