skip to Main Content

Op deze webpagina treft u per publicatiecategorie keurig gerangschikt in de tijd alle publicaties aan van de afgelopen jaren. Wilt u toch liever op onderwerp zoeken klik dan op de webpagina ‘Dossiers’. Daar wordt u per onderwerp geïnformeerd.

2021 week 28 | De Weg Kwijt?

Het verkeer in Wassenaar houdt de gemoederen al jaren bezig. Toenemende verkeersstromen vragen om oplossingen om de doorstroming, veiligheid en…

2021 week 26 | Oppakken of doorschuiven?

Afgelopen dinsdag behandelde de gemeenteraad van ons dorp de voorjaarsnota in een commissievergadering. Deze is opgesteld door het college van…

2021 week 24 | Ballonoplaatverbod

Het bestuur van ons dorp heeft een belangrijk besluit genomen. Welnu zult u denken: is er eindelijk wat gedaan aan…

2021 week 22 | Transparantie

Het is al weer enkele maanden geleden dat de voltallige Gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin wordt bepaald dat hoe…

2021 week 20 | Ambtelijke huisvesting: in de Warenar?

Vanaf medio jaren tachtig zijn de Wassenaarse gemeenteambtenaren gehuisvest in het huidige gemeentekantoor. Na het mislukte experiment van ambtelijke samenvoeging…

2021 week 18 | Taalvrijwilliger, iets voor u?

Over het asiel- en migratiebeleid in ons land bestaan veel tegengestelde opvattingen. U zult er zelf ongetwijfeld ook een mening…

2021 week 16 | Dorpsgek

Oudere geboren en getogen Wassenaarders herinneren zich vermoedelijk Jan Klumper, zo ruim zestig jaar geleden. Deze slungelige en wat gehavende…

2021 week 28 | De Weg Kwijt?

Het verkeer in Wassenaar houdt de gemoederen al jaren bezig. Toenemende verkeersstromen vragen om oplossingen om de doorstroming, veiligheid en…

2021 week 26 | Oppakken of doorschuiven?

Afgelopen dinsdag behandelde de gemeenteraad van ons dorp de voorjaarsnota in een commissievergadering. Deze is opgesteld door het college van…

2021 week 24 | Ballonoplaatverbod

Het bestuur van ons dorp heeft een belangrijk besluit genomen. Welnu zult u denken: is er eindelijk wat gedaan aan…

2021 week 22 | Transparantie

Het is al weer enkele maanden geleden dat de voltallige Gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin wordt bepaald dat hoe…

2021 week 20 | Ambtelijke huisvesting: in de Warenar?

Vanaf medio jaren tachtig zijn de Wassenaarse gemeenteambtenaren gehuisvest in het huidige gemeentekantoor. Na het mislukte experiment van ambtelijke samenvoeging…

Back To Top