Ga naar hoofdinhoud

Op deze webpagina treft u per publicatiecategorie keurig gerangschikt in de tijd alle publicaties aan van de afgelopen jaren. Wilt u toch liever op onderwerp zoeken klik dan op de webpagina ‘Dossiers’. Daar wordt u per onderwerp geïnformeerd.

Week 38 2022 | Naar de Raad van State

Mogelijk hebt u vernomen dat de Vrienden van Wassenaar hebben besloten een procedure aan te spannen bij de Raad van…

Week 36 2022 | Krakende zoutjes

Op mijn vakantieadres is het op dit moment windstil en we genieten buiten in de schaduw van het “laatste” zomerse…

Week 34 2022 | Ons Wassenaar

“Politiek is veel te belangrijk om enkel over te laten aan politici”. Deze uitspraak is niet nieuw. Ze kwam op…

Week 31 2022 | Het verhaal van Wassenaar

Dit is de titel van een interessant boek met als ondertitel: De historie van landschap, stedenbouw en architectuur; voor €20…

Week 28 2022 | Verwachtingenmanagement

Bij de gemeenteraadsverkiezingen, in maart van dit jaar, heeft de Wassenaarse kiezer niet aan de verwachtingen voldaan. De opkomst was…

Week 26 2022 | Komen er mijnen in Wassenaar?

Een paar weken geleden verscheen in onze krant het jaarverslag 2021. Een uitgebreide toelichting op wat de gemeente in 2021…

Week 24 2022 | De akelige jaren ‘20

Het nieuwe decennium is nog maar nauwelijks begonnen of we kunnen al spreken over de akelige jaren ’20. Geen ‘roaring…

Week 22 2022 | Neem de burger serieus

Op 16 mei werden de inwoners van Wassenaar in de gelegenheid gesteld om hun visie op ontwikkelingen in ons dorp…

INLOOPSESSIE FORMATIE 16 MEI 2022 INSPREEKTEKST VERENIGING VAN VRIENDEN VAN WASSENAAR

1 Centrale thema’s zijn de noodzaak van een goede communicatie en participatie. Communicatie over voorgenomen beleid, beleid in uitvoering en…

Week 38 2022 | Naar de Raad van State

Mogelijk hebt u vernomen dat de Vrienden van Wassenaar hebben besloten een procedure aan te spannen bij de Raad van…

Week 36 2022 | Krakende zoutjes

Op mijn vakantieadres is het op dit moment windstil en we genieten buiten in de schaduw van het “laatste” zomerse…

Week 34 2022 | Ons Wassenaar

“Politiek is veel te belangrijk om enkel over te laten aan politici”. Deze uitspraak is niet nieuw. Ze kwam op…

Week 31 2022 | Het verhaal van Wassenaar

Dit is de titel van een interessant boek met als ondertitel: De historie van landschap, stedenbouw en architectuur; voor €20…

Week 28 2022 | Verwachtingenmanagement

Bij de gemeenteraadsverkiezingen, in maart van dit jaar, heeft de Wassenaarse kiezer niet aan de verwachtingen voldaan. De opkomst was…

Back To Top