Skip to content

Op deze webpagina treft u per publicatiecategorie keurig gerangschikt in de tijd alle publicaties aan van de afgelopen jaren. Wilt u toch liever op onderwerp zoeken klik dan op de webpagina ‘Dossiers’. Daar wordt u per onderwerp geïnformeerd.

Columns
Nieuwsbrieven
Zienswijzen
Notulen
2024 week 22 | In verweer tegen Hoogvliegers

2024 week 22 | In verweer tegen Hoogvliegers

Onlangs heeft demissionair minister Harbers aangegeven dat hij nieuwe afspraken met Schiphol gaat maken. Door een rechterlijke uitspraak in maart…

2024 week 20 | Finale beslissing Valkenhorst nadert

2024 week 20 | Finale beslissing Valkenhorst nadert

Op 28 mei zal bij de Raad van State de hoorzitting plaatsvinden naar aanleiding van het beroep dat de gemeente…

2024 week 18 | Groene vingers krijg je samen

2024 week 18 | Groene vingers krijg je samen

Wanneer je tuin toe is aan groot onderhoud kan een tuinarchitect helpen om een nieuw ontwerp te maken. Alleen wat…

2024 week 16 | Bureaucratische kermis over ons mooie Noordzeestrand

2024 week 16 | Bureaucratische kermis over ons mooie Noordzeestrand

Soms zijn ambtelijke en politieke besluitvormingsprocessen voor ons ‘normale’ burgers ondoorgrondelijk. Neem nu ons geliefde strand. Iedereen in ons dorp…

2024 week 14 | Voorlopig nog geen besluit Warenar

2024 week 14 | Voorlopig nog geen besluit Warenar

De Vrienden hebben altijd een bijzondere interesse gehad voor de Warenar. De theater- en dorpshuisfunctie zijn essentieel voor een bruisend…

2024 week 12 | De ‘kater’ na het besluit over het Ammonslaantje

2024 week 12 | De ‘kater’ na het besluit over het Ammonslaantje

In februari heeft de gemeenteraad besloten de procedure te stoppen die één extra woning aan het Ammonslaantje mogelijk moet maken.…

2024 week 10 | Gedoe met de Buren

In onze vorige column hebben wij aandacht besteed aan enkele internationale en nationale ontwikkelingen waar Wassenaar in zijn beleid rekening…

2024 week 8 | Veel komt op ons af

2024 week 8 | Veel komt op ons af

Vanwege het dorpse gevoel dat Wassenaar bij veel inwoners nog steeds oproept, vergeet je soms dat we niet op een…

Betreft: Spreekrecht Raadsvoorstel Ontwerpvisie Ammonslaantje – Maaldrift Commissie Fysieke Leefomgeving d.d. 12-2-2024

Geachte leden van de commissie, Voor het eerst sinds de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van Wassenaar…

2024 week 6 | Geslaagde participatie over Groene Zone

2024 week 6 | Geslaagde participatie over Groene Zone

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het jaar 2024 een cruciaal jaar voor de inrichting van het gebied ten noorden van Wassenaar.…

2024 week 22 | In verweer tegen Hoogvliegers

2024 week 22 | In verweer tegen Hoogvliegers

Onlangs heeft demissionair minister Harbers aangegeven dat hij nieuwe afspraken met Schiphol gaat maken. Door een rechterlijke uitspraak in maart…

2024 week 20 | Finale beslissing Valkenhorst nadert

2024 week 20 | Finale beslissing Valkenhorst nadert

Op 28 mei zal bij de Raad van State de hoorzitting plaatsvinden naar aanleiding van het beroep dat de gemeente…

2024 week 18 | Groene vingers krijg je samen

2024 week 18 | Groene vingers krijg je samen

Wanneer je tuin toe is aan groot onderhoud kan een tuinarchitect helpen om een nieuw ontwerp te maken. Alleen wat…

2024 week 16 | Bureaucratische kermis over ons mooie Noordzeestrand

2024 week 16 | Bureaucratische kermis over ons mooie Noordzeestrand

Soms zijn ambtelijke en politieke besluitvormingsprocessen voor ons ‘normale’ burgers ondoorgrondelijk. Neem nu ons geliefde strand. Iedereen in ons dorp…

2024 week 14 | Voorlopig nog geen besluit Warenar

2024 week 14 | Voorlopig nog geen besluit Warenar

De Vrienden hebben altijd een bijzondere interesse gehad voor de Warenar. De theater- en dorpshuisfunctie zijn essentieel voor een bruisend…

2024 week 12 | De ‘kater’ na het besluit over het Ammonslaantje

2024 week 12 | De ‘kater’ na het besluit over het Ammonslaantje

In februari heeft de gemeenteraad besloten de procedure te stoppen die één extra woning aan het Ammonslaantje mogelijk moet maken.…

2024 week 10 | Gedoe met de Buren

In onze vorige column hebben wij aandacht besteed aan enkele internationale en nationale ontwikkelingen waar Wassenaar in zijn beleid rekening…

Back To Top