Skip to content

Wethouder Laurens van Doeveren (Financiën) bij De Vrienden van Wassenaar op 27-11-2023 – Iedereen welkom

De najaars-ledenvergadering (ALV) van de Vrienden van Wassenaar zal worden gehouden op maandag 27 november 2023 in de Warenar om 19.30 uur (alleen voor leden)

Daarna is iedereen welkom (leden en niet leden) bij het openbare deel om 20.30 uur. In deze openbare bijeenkomst zal wethouder Laurens van Doeveren u een toelichting geven op de begroting 2024 en de financiering van verschillende grote projecten, bijvoorbeeld het Centrumplan.
Noteer dus deze  datum vast in uw agenda!

WIE ZIJN WIJ?
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is een vereniging van betrokken burgers die zich belangeloos inzet voor ons dorp. Haar doel is op niet-politieke grondslag de leefbaarheid en het  woongenot in de gemeente Wassenaar te behouden en te bevorderen op zodanige wijze, dat het eigen karakter  van de gemeente Wassenaar gehandhaafd blijft.

U kunt lid worden: ga naar www.vriendenvanwassenaar.nl

Back To Top