skip to Main Content

Op 28 maart 2019 organiseerde De Vereniging van Vrienden van Wassenaar een zeer goed bezochte bijeenkomst in de Warenar waar de voorzitter van de Raad van Bestuur van het HMC, de heer Paul Doop, de plannen voor de toekomst van Bronovo heeft toegelicht. In de zomer van 2019 is Bronovo een short stay ziekenhuis geworden en is de Spoed Eisende Hulp opgeheven. Volgens de plannen zal Bronovo in 2024 worden gesloten.

Het Comité “Park Bronovo” heeft in 2019 een plan ontwikkeld dat voorziet in de afbraak van het huidige gebouw, de bouw van een aantal appartementen- complexen in een parkachtige omgeving en een poliklinisch centrum met een groot aantal medische-en zorgfuncties. Een van de initiatiefnemers heeft de plannen toegelicht op15 oktober 2019 in een vergadering van het Algemeen Bestuur, ook bijgewoond door 10 huisartsen.

De Wijkvereniging Benoordenhout heeft begin 2021 een zorgvisie ontwikkeld over de toekomst van Bronovo. Hierin wordt betoogd dat HMC-locatie Westeinde een top ziekenhuis is voor moeilijke en gecompliceerde medische zorg, dat de druk op het Westeinde zal oplopen en om deze redenen behoefte bestaat aan een Bronovo dat een belangrijk deel van de patiëntenstroom voor basis-medische problemen en onderzoek kan opvangen. In de visie van de wijkvereniging komen de hulp-en zorgverleners onder één dak op (een deel) van het Bronovo terrein: de eerste lijnszorg, de poliklinieken van de medisch specialisten, ambulante zorg en (dag) behandelingen, een Spoed Eisende Hulp voor eenvoudige diagnostiek en behandeling overdag en de vroege avond, GGZ consultatie, verpleeghuis en revalidatie, verzorgingshuis, thuiszorg en maatschappelijk werk.

De Vrienden onderschrijven deze visie, net zoals een aantal wijkverenigingen in het verzorgingsgebied van Bronovo.

In januari 2021 is de Stichting Houd Bronovo Open opgericht. De stichting stelt zich tot doel om Bronovo als algemeen ziekenhuis te behouden en samen te werken met de heer Chris Oomen die geïnteresseerd is om Bronovo te kopen en een goede werkrelatie te onderhouden met het HMC. Het zou voor de inwoners van Wassenaar een zegen zijn als Bronovo als algemeen ziekenhuis behouden zou blijven.

De Vrienden hebben nauw contact met de Wijkvereniging Benoordenhout en de Stichting Houd Bronovo Open en volgende ontwikkelingen op de voet.

Links & artikelen
Back To Top