Skip to content

Op 28 maart 2019 organiseerde De Vereniging van Vrienden van Wassenaar een zeer goed bezochte bijeenkomst in de Warenar waar de voorzitter van de Raad van Bestuur van het HMC, de heer Paul Doop, de plannen voor de toekomst van Bronovo heeft toegelicht. In de zomer van 2019 is Bronovo een short stay ziekenhuis geworden en is de Spoed Eisende Hulp opgeheven. Volgens de plannen zal Bronovo in 2024 worden gesloten.

Het Comité “Park Bronovo” heeft in 2019 een plan ontwikkeld dat voorziet in de afbraak van het huidige gebouw, de bouw van een aantal appartementen- complexen in een parkachtige omgeving en een poliklinisch centrum met een groot aantal medische-en zorgfuncties. Een van de initiatiefnemers heeft de plannen toegelicht op15 oktober 2019 in een vergadering van het Algemeen Bestuur, ook bijgewoond door 10 huisartsen.

De Wijkvereniging Benoordenhout heeft begin 2021 een zorgvisie ontwikkeld over de toekomst van Bronovo. Hierin wordt betoogd dat HMC-locatie Westeinde een top ziekenhuis is voor moeilijke en gecompliceerde medische zorg, dat de druk op het Westeinde zal oplopen en om deze redenen behoefte bestaat aan een Bronovo dat een belangrijk deel van de patiëntenstroom voor basis-medische problemen en onderzoek kan opvangen. In de visie van de wijkvereniging komen de hulp-en zorgverleners onder één dak op (een deel) van het Bronovo terrein: de eerste lijnszorg, de poliklinieken van de medisch specialisten, ambulante zorg en (dag) behandelingen, een Spoed Eisende Hulp voor eenvoudige diagnostiek en behandeling overdag en de vroege avond, GGZ consultatie, verpleeghuis en revalidatie, verzorgingshuis, thuiszorg en maatschappelijk werk.

De Vrienden onderschrijven deze visie, net zoals een aantal wijkverenigingen in het verzorgingsgebied van Bronovo.

In januari 2021 is de Stichting Houd Bronovo Open opgericht. De stichting stelt zich tot doel om Bronovo als algemeen ziekenhuis te behouden en samen te werken met de heer Chris Oomen die geïnteresseerd is om Bronovo te kopen en een goede werkrelatie te onderhouden met het HMC. Het zou voor de inwoners van Wassenaar een zegen zijn als Bronovo als algemeen ziekenhuis behouden zou blijven.

Op 29 september 2021 heeft de Stichting Houd Bronovo Open in samenwerking met de Vrienden van Wassenaar een informatie bijeenkomst gehouden in de Warenar. Gerard Blauw, hoogleraar ouderenzorg, introduceerde de term “netwerkziekenhuis”: een ziekenhuis dat als een spin in het web zit van een scala aan zorgverleners en waaraan door de vergrijzing in toenemende mate behoefte is. Bronovo zou een ideaal netwerkziekenhuis kunnen worden.

Aad de Groot, directeur van ziektekostenverzekeraar DSW, schetste de rol van de ziektekostenverzekeraar die voortduren onderhandelt met de ziekenhuizen die zijn verzekerden behandelen. DSW is voorstander van het behoud van Bronovo.

Mevrouw Ingrid Wolf, CEO van HMC, besprak het proces van transitie dat het HMC thans doormaakt en gaf aan dat in het eerste kwartaal van 2022 de besluitvorming  over een doorstart van Bronovo verwacht wordt.

De orthopeed Hubert Oostenbroek toonde de mogelijkheden van de Zelfstandige Behandel Centra die een groot volume aan planbare zorg kunnen bieden en die daarvoor afspraken met ziekenhuizen maken voor de opvang van eventuele complicaties. Bronovo zou daarbij ook een belangrijke rol kunnen spelen.

De Stichting Houd Bronovo Open meldde onlangs dat een petitie om Bronovo open te houden door 4000 mensen is ondertekend en dat de Haagse gemeenteraad begin november 2021 unaniem een motie van Hart voor Den Haag heeft aangenomen waarin de Raad zich een voorstander verklaart van het behoud van Bronovo.

Op 16 februari 2022 heeft de Stichting Houd Bronovo Open de gelegenheid gehad om in een werkbespreking van de gemeenteraad van Den Haag haar visie te geven op de noodzaak van het open houden van Bronovo als een zg. netwerkziekenhuis ( met huisartsenpost) dat complementaire zorg verleent aan de hoog complexe zorg die het Westeinde Ziekenhuis biedt.

In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 heeft Hart voor Den Haag (  groep de  Mos) een petitie gehouden voor het behoud van Bronovo als een volwaardig ziekenhuis.

Op 10 mei 2022 werd het Integraal Huisvestingsplan (IHP) gepubliceerd. Dit is inmiddels voorgelegd aan vertegenwoordigers van patiënten en medewerkers. Het IHP voorziet in de voortzetting van de huidige functie van Bronovo als weekziekenhuis voor planbare en poliklinische zorg tot 2030.

De Stichting Houd Bronovo Open wil Bronovo ook na 2030 open houden en heeft een  voorkeur dat het al in een eerder stadium  geëxploiteerd wordt  door een andere partij als netwerk ziekenhuis.

In november 2022 heeft de Stichting Houd Bronovo Open (HBO) ons laten weten dat Bronovo voor onbepaalde tijd open blijft en dat de Stichting in gesprek is met het HMC over de meest wenselijke taakinvulling. HBO geeft de voorkeur aan een zg. netwerk ziekenhuis.

Links & artikelen
Back To Top