Skip to content

2019 Week 45 | Zorgen om onze zorg

U weet dat begin dit jaar het bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) besloot dat dat Bronovo, na een transitieperiode, uiterlijk 2024 de poorten zal sluiten en worden gesloopt. Dit kan leiden tot een zorgvacuüm voor Haagse en Wassenaarse patiënten die tot dusver voor hun medische zorg waren aangewezen op dit ziekenhuis. Een groep betrokken burgers uit het Haagse Benoordenhout – verenigd in het Comité Park Bronovo – ijvert daarom voor de voortzetting van een aantal zorgfuncties op de huidige Bronovo-locatie. Nieuwsgierig naar hun plannen, besloten de Vrienden van Wassenaar hen uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst op 15 oktober jl. in Restaurant Wei, Katwijkseweg, met onder anderen bestuurders van Wassenaarse buurtverenigingen en Wassenaarse huisartsen.

Namens het comité gaven de heren Ben Droste en Pieter de Savornin Lohman uitleg over de plannen, waarover reeds vergevorderd overleg met de gemeente Den Haag plaatsvindt. Centraal staat het behoud van de zorgfunctie op de Bronovo-locatie, met name de voortzetting van poliklinische activiteiten, zoals bijvoorbeeld: EHBO-zorg op werkdagen van 07:00 tot 20:00 uur, voortgangsconsult, prikpost, ouderenzorg, apotheek, lifestyle geneeskunde, fysiotherapie. Maar ook voor dagbehandelingen met een modern diagnostisch centrum en radiologie. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met bestaande zorgorganisaties. Ook zou het terrein een zorghotel kunnen herbergen. De financiering zou mede mogelijk kunnen worden gemaakt door er bovendien appartementen te bouwen en deze te verkopen of te verhuren. Herhaaldelijk wezen Droste en De Savornin Lohman erop dat het Comité geen projectontwikkelaar is en het ook niet de bedoeling is om met het Wassenaarse Gezondheidscentrum concurrentie aan te gaan.

Vervolgens gaf dokter Wouter Bongers namens de Wassenaars huisartsen inzicht in hun missies en visies. Wegens pensionering van vele voorgangers is sinds enige jaren de Wassenaarse huisartsenstand aanmerkelijk verjongd. Thans herbergt Wassenaar tien huisartsenpraktijken, waarvan het overgrote deel in het Gezondheidscentrum. Bongers zette uiteen dat de drempel tussen 1e lijnszorg (huisartsenzorg) en 2e-lijnszorg (specialistenzorg) geleidelijk vervaagt. Huisartsen verrichten, in samenwerking met praktijkondersteuners, een aantal medische handelingen die tot dusver door specialisten werden uitgevoerd. (In het jargon: 1,5-lijnszorg). Dus alle laagcomplexe zorg onder één dak. Overigens herbergt ons Gezondheidscentrum nu al vele medische specialisten, daarnaast tandheelkundigen (tandarts, kaakchirurg en mondhygieniste), paramedici plus overige dienstverleners.

Als Vrienden van Wassenaar zijn wij blij de initiatiefnemers van Park Bronovo en onze huisartsen bij elkaar te hebben gebracht. Wij streven ernaar over enige tijd hierover een bijeenkomst in breder Wassenaars verband te organiseren. U hoort nog van ons.

Back To Top