Skip to content

Deze werf is niet bij iedereen bekend en is meer een haven van auto’s en wegmeubilair, dan van boten. Ook al ligt het naast het havenkanaal en achter het gemeentekantoor. In het verleden (tot ongeveer 1924) was dit de locatie van de gemeentelijke gasfabriek. Door de hierdoor aanwezige grondverontreinigingen zijn verdere bouwontwikkelingen in deze centraal gelegen locatie beperkt gebleven tot het gemeente kantoor en garages langs de zuidrand.

Nu na bijna 100 jaar is deze locatie weer politiek in de picture en nu als serieuze bouwlocatie. Via de Woonvisie 2021-2025 “Grip op Wonen” van het college en vastgesteld door de gemeenteraad, is de gemeentewerf één van de drie “nieuwe” bouwlocaties in gemeentelijke eigendom.

De Vrienden zijn blij dat de raad het college heeft verzocht om vanuit een meer integraal beeld te komen tot ontwikkeling van deze werf locatie. Wat integraal en inclusief is, blijft onduidelijk tot de toegezegde ontwikkelscenario’s zijn gepubliceerd. De buurtbewoners hebben zich inmiddels verenigd als Buurtplatform “Centrum” en volgen nauwgezet de plannen van de gemeente. Drie thema’s zijn van belang voor het Buurtplatform: parkeren, bouwhoogte en bodemsanering.

Voor de Vrienden van Wassenaar geldt dat bij deze complexe locatie de nieuwe voorwaarden voor het Burgerinitiatief worden gevolgd en zorgen voor een breed draagvlak, niet alleen in de buurt, maar in heel Wassenaar. Daarbij heeft voor de Vrienden de verontreininging van het gebied en de noodzakelijke sanering speciale aandacht.

Links & artikelen
Back To Top