Skip to content

2020 week 43 | Woningen in Wassenaar. Ook voor jongeren en bejaarden?

Genoeg is genoeg zeggen sommige mensen. Tot verbazing van anderen hebben ze het dan over woningbouw in Wassenaar. Waarom genoeg en waarom verbazing. Een uitleg hieromtrent is de volgende.

Wassenaar de groene enclave. Een “Parel aan de Noordzee”. In Engeland zou het hele dorp onderdeel zijn van het nationale park Horst en Duinen, met navenant hoge huisprijzen. Nu zijn die toch al niet laag in Wassenaar, maar dan zou het nog erger worden, want nieuwbouw in een nationaal park is “not done”.

Daar wringt ook in Wassenaar de schoen. Geen onderdeel van een nationaal park maar toch veel nadruk op “houden wat we hebben”. Zo’n houding leidt meestal tot achteruitgang. Ook in Wassenaar. Achteruitgang omdat er geen ruimte is voor ouderen die kleiner (en minder duur) willen wonen of voor jonge gezinnen die nog niet veel verdienen. Het gevolg: minder van alles. Minder winkels, minder zorgvoorzieningen, minder scholen en ga zo maar door.
Sinds het “Poen voor Groen” debacle was het onderwerp “bouwen in Wassenaar” zo goed als taboe. De gemeenteraad kreeg heel korte lijstjes met potentiële bouwlocaties en ze vond dat goed. Tot vorig jaar. Plotseling stonden er op die lijstjes grote aantallen: 250 woningen op het ANWB terrein en 270 op de Hoge Kleij. En nog opvallender: het lijstje werd niet direct in de prullenbak gegooid. Inmiddels zijn de plannen voor het ANWB terrein concreet. Rond de Hoge Kleij werd het stil. De Raad sprak weer over kleine aantallen en daar worden de problemen niet mee opgelost.

Een mooi initiatief zoals de Stokstaartjes, bedoeld om op de gemeentewerf 21 appartementen voor ouderen te bouwen, strandde voorlopig op grondvervuilingsproblemen. Laten we hopen dat dit niet het einde verhaal betekent. Maar dan zijn we er nog niet, want de woningbehoefte is veel groter. Bij ouderen èn jongeren. Laten we hopen dat initiatiefnemers samen met de woningcorporaties, grondeigenaren, ouderenbonden en alle andere partijen waarmee samen gewerkt moet worden, vaart kunnen maken. En dat de gemeente dan geleerd heeft van De Frederik: een mooi gebouw, maar niet wat de gemeenteraad wilde, namelijk woningen met een huurprijs tussen de 800 en 1400 euro.
Inmiddels heeft het College zijn Woonvisie 2021-2025 gepresenteerd en is dit plan in commissie –verband besproken op 28/09. Deze Visie biedt aanknopingspunten voor een gebalanceerd woningbouwprogramma voor de komende jaren.

De Vrienden wensen de Raad alle sterkte en wijsheid om de woningbouw in Wassenaar vaart te geven.

Samen sterk voor een gebalanceerd woonklimaat in Wassenaar.

Back To Top