Skip to content

2020 week 37 | Een goed raadslid?

Wanneer ben je een goed lid van de Wassenaarse gemeenteraad ?

Deze vraag kwam op omdat deze zomer de fractie van Democratische Liberalen Wassenaar maar liefst 34 schriftelijke vragen had ingediend. Het ging over bodem- en grondwatervervuiling . Inderdaad, een belangrijk onderwerp. Maar toch, had dat niet gekund met enkele gerichte vragen ? En , was het úberhaupt nodig om zoveel vragen te stellen ?

Inderdaad , een zinvolle overweging om bij stil te staan. Wij weten , sinds de jaren 80 al, dat het terrein van de gemeentewerf, midden in het dorp, ernstig vervuild is. Dit is destijds onder meer veroorzaakt door de toen bestaande gasfabriek. En wij weten ook dat het terrein in het verleden nooit goed gesaneerd is omdat dat te kostbaar zou uitvallen voor onze gemeente.

Deze hele kwestie kwam dit jaar weer aan de orde omdat enkele burgers een bouwplan in gedachten hadden voor een onderdeel van het terrein. Dus ja, de schriftelijke vragen waren terecht. En het College van B&W heeft alle vragen ook correct beantwoord. En het Gemeentebestuur is tot de conclusie gekomen dat de ernst van de vervuiling een grondige aanpak vereist. Het is immers belangrijk om nu eindelijk eens dit centrale terrein in het dorp goed te saneren. Zodat we in de toekomst dit gebied op een mooie manier kunnen ontwikkelen. De vragen waren dus niet alleen terecht, zij troffen ook doel.

En ja, dat is de rol van een goed gemeenteraadslid. Kritisch-constructief meedenken met het Gemeentebestuur. En dan maakt het niet uit of je lid bent van een coalitiepartij of juist niet. Alle gemeenteraadsleden zijn immers begaan met de toekomst van het dorp. Een open, positief-kritische discussie met de bevolking is dan essentieel. De burger heeft niets aan voorgekookte standpunten. Dus wij hopen maar dat ook andere gemeenteraadsleden veel zinvolle schriftelijke vragen willen stellen. Het gaat om de kwaliteit van ons dorp. Waar velen over willen meedenken en zeker ook De Vrienden van Wassenaar.

Samen sterk voor een schoon dorp.

Back To Top