Skip to content

2021 week 44 | Meten is weten!

Deze opmerking hoor je vaak in gesprekken tussen mensen die elkaar willen overtuigen. In de politieke gremia komt deze minder vaak voor. Behalve dan in de raadsvergadering van 12 oktober, want daarin werd in een raadsbreed aangenomen amendement het bebouwen van de Gemeentewerf afhankelijk gesteld van de meetresultaten naar de vervuiling ter plekke. Iets dat wij als Vrienden al tijden bepleiten, zoals bijvoorbeeld in onze column van 2 juli.

Deze vergadering getuigde –na jarenlang van negeren van de problematiek- eindelijk van daadkracht door de gemeenteraad. In de commissievergadering drie weken eerder op 27 september was dit schouwspel al aangekondigd. De wethouder reageerde toen flegmatisch: leidt de sanering tot hoge kosten, die onvoldoende door de exploitatie kunnen worden gedekt, dan wordt dit betaald uit de reserves van de gemeente. Dit is goed om te weten, zodat wij ons realiseren dat iedere Wassenaarder dan meebetaalt.

Als het bodemonderzoek volgens NEN5740 is uitgevoerd, komen de kansen voor bebouwing in zicht.  Een dergelijk bodemonderzoek is meer dan ‘een prikactie’; een term die in het politieke debat te horen was. Na het saneren van het werfgebied is realisatie van een uitgewerkt bouwplan alleen mogelijk na herplaatsing van de gemeentelijke activiteiten. Zoals de parkeerplaats en de opslag van vele verkeersborden, stenen etc. De herplaatsing binnen de gemeentegrens is mogelijk en vraag om draag- en daadkracht.

In de periode voorafgaand aan de besluitvorming in de Raad zijn uitgebreide contacten van veel raadsleden geweest met de buurtbewoners, waarbij vaak ook de werf werd bezocht.

Het amendement van 12 oktober gaat misschien als gevolg daarvan niet alleen over het saneren, het gaat verder. De raad wil ook stappen maken in de gebiedsontwikkeling. De raad bouwde het voorstel van het college om tot een aantal duidelijke actiepunten, gebaseerd op het logische basisprincipe: eerst meten en dan bouwen. Dat het besluit tot ontwikkeling van de gemeentewerf volledig is herschreven door 21 ‘duale’ raadsleden is iets wat het college zich mag aantrekken. In de raadsvergadering betitelde de wethouder de zorgen van de raad en indirect van de buurt wat ongelukkig als emotie. We veronderstellen niet dat de wethouder met deze uitspraak de zorgen van de buurt wilde diskwalificeren. Bovendien is de vervuiling een feit.

Het college gaat nu werken aan een startnotitie die gereed moet zijn vóór de verkiezingen in maart. Daarmee ontstaat een mooie bruidsschat voor de nieuwe collegevorming, ná 16 maart 2022 dus.

 

De Vrienden: Van grondig onderzoek naar werk in uitvoering!

Back To Top