Skip to content

2020 week 25 | Geluisterd en gehoord worden

In onze dorpsdemocratie is de gemeenteraad het hoogste orgaan. De raad wikt en beschikt. Het college voert uit. Maar…. geen enkele democratie functioneert goed zonder directe inbreng van de inwoners.

Over de hele wereld vinden burgers dat de politici onvoldoende oog hebben voor de bestrijding van discriminatie. Onze premier steekt de hand in eigen boezem, maar zegt er direct bij dat de burgers het vooral zelf moeten doen. Echter op veel andere terreinen heeft de overheid een uitdrukkelijke taak. Bijvoorbeeld voor verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, woningbouw en openbare orde. Daar móet de overheid actief zijn.

In Wassenaar staan verkeersdrukte en de groene zone hoog op het lijstje. Sommige inwoners vinden dat we meer haast moeten maken om de verkeersproblemen op te lossen; dat de gemeente zich actiever moet opstellen om de gevolgen van de nieuwbouw op Valkenburg te beteugelen. Maar niet iedereen denkt daar hetzelfde over of heeft hetzelfde belang. Waar sommigen op de doorgaande dorpswegen nog meer overlast van het verkeer verwachten, waar inwoners langs de Katwijkseweg en in Nieuw Rijksdorp vrezen dat de drones voor problemen gaan zorgen, daar hopen anderen dat de nieuwe inwoners straks meer bezoek aan onze winkels en meer werk voor onze middenstand gaan opleveren. Allen willen hun stem laten horen. Aan de raad om te wikken en te wegen.

Een goed voorbeeld van burgerparticipatie is de discussie over de nieuwbouw op de gemeentewerf. Er ligt een mooi plan (Stokstaartjes) maar omwonenden willen dat er een totaal-plan komt. Zij benaderden raadsleden om hun standpunten toe te lichten en jawel, de raad neemt hun geluid mee in haar afweging. De omwonenden voelen zich gehoord.

De wethouder Verkeer wil dat dit jaar het verkeersonderzoek wordt uitgevoerd en dat het nieuwe verkeersplan wordt vastgesteld door de raad. Inwoners en organisaties krijgen in de voorbereiding ruim de gelegenheid om zich te laten horen (en gehoord te worden!). Er zijn ook geluiden die er op wijzen dat we moeten wachten totdat de Rijnlandroute gereed is. Daarom willen de Stichting Keer Verkeer en De Vrienden van Wassenaar via een petitie peilen wat de mening is van de inwoners: wachten of toch op korte termijn maatregelen tegen sluipverkeer ? De initiatief nemers hopen zo weer bij te dragen aan de lokale democratie! (https://keerverkeer-wassenaar.net/petitie).

Samen sterk voor een verkeers-luw Wassenaar.

Back To Top