Skip to content

Week 18 2022 | Bronovo na 2024

In maart 2019 kondigde de heer Doop, CEO van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), de sluiting van Bronovo in 2024 aan. Hij deed dat in een zeer goed bezochte bijeenkomst in de Warenar die door de Vrienden was georganiseerd. Tot de sluiting zal het ziekenhuis alleen op werkdagen open zijn. Dit bericht kwam hard aan bij veel Wassenaarders, maar 2024 was toen nog ver weg.

Begin 2021 werd de Stichting Houd Bronovo Open opgericht die sindsdien het concept van het netwerkziekenhuis heeft ontwikkeld. Een uitvoerige beschrijving van het zorgaanbod van dit type ziekenhuis heeft de heer Sluimers, voorzitter van de stichting, op 18 maart in deze krant uiteengezet.

Sinds de aankondiging van de sluiting in 2024 is er steeds meer aandacht gekomen voor de demografische ontwikkelingen in de Haagse regio. Zo wordt alleen al in Den Haag in de komende jaren een groei verwacht van 100.000 personen. De vergrijzing neemt toe en daarmee ook de vraag naar gezondheidszorg. Vóór de Corona pandemie had het HMC al de langste wachtlijsten van Nederland en tijdens de pandemie is heel duidelijk geworden dat in ons land te scherp aan de wind is gezeild m.b.t. de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden.

Al met al zijn er overtuigende argumenten om – na de sluiting van het Rode Kruis ziekenhuis en het Diaconessenhuis in Voorburg- Bronovo in aangepaste vorm open te houden. De gemeente Den Haag heeft hier een sleutelrol. Krachtens de Wet Publieke Gezondheid moet B&W de afstemming van publieke en curatieve zorg bevorderen. Verder kan de gemeente met het wel of niet verstrekken van sloop- en bouwvergunningen en het wel of niet wijzigen van het bestemmingsplan de toekomst van Bronovo bepalen. De Haagse Gemeenteraad heeft recent unaniem een motie voor het behoud van Bronovo aangenomen. Na een verzoek in april 2021 daartoe van de Vrienden heeft de burgemeester van Wassenaar overleg gevoerd met de burgemeester van Den Haag en met de Haagse wethouder Zorg en het belang benadrukt van de inwoners van Wassenaar bij het behoud van Bronovo.

In een door de Stichting Houd Bronovo Open georganiseerde bijeenkomst in de Warenar op 29 september 2021 meldde mevrouw Wolf, CEO van HMC, dat in het eerste kwartaal van 2022 het vastgoedbeleid zijn beslag zal krijgen. We hebben daarover nog niets vernomen. Mocht het HMC de locatie Bronovo niet langer willen exploiteren dan hopen de Vrienden dat het verkocht wordt aan een partij die het als netwerkziekenhuis gaat continueren.

De Vrienden: op de bres voor goede zorg

Back To Top