Skip to content

2021 week 14 | Tweede leven voor Bronovo?

Op 25 maart heeft Chris Oomen op Radio 1 een interview gegeven waarin hij meldde dat hij Bronovo wil kopen en een bod van €30 miljoen heeft gedaan. Dezelfde dag stond er in Het Financieele Dagblad een groot artikel over dit bod, dat vlak na een verkiezingscampagne werd gedaan, waarin veel politieke partijen ageerden tegen de doorgeschoten marktwerking in de zorg en de sluiting of gedwongen fusering van ziekenhuizen.

Oomen wil samen met een groep medici van Bronovo een niet-commercieel “wijkziekenhuis“ ontwikkelen, dat zich vooral richt op chronische (ouderen)zorg en planbare zorg. De volgende dag werd bekend dat Bronovo voorlopig niet te koop is. Eigenaar HMC zei dat het zijn strategisch huisvestingsplan nog aan het opstellen is en dat dit plan begin volgend jaar rond moet zijn. Laten we hopen dat dit betekent dat voor HMC medische zorg en voorzieningen in dat deel van den Haag belangrijke besluitvormingscriteria zijn en dat men niet enkel gaat voor het grote geld van de projectontwikkelaars. Bovendien zou een nieuwe regering wel eens fors kunnen gaan investeren in de gezondheidszorg, waardoor Bronovo hard nodig zal zijn.

De Vrienden vinden het zeer belangrijk voor de inwoners van Wassenaar dat Bronovo behouden kan blijven, linksom of rechtsom. Huisartsen, college en gemeenteraad zijn die mening ook toegedaan, maar schijnen geen duidelijke strategie te hebben om HMC op het juiste pad te zetten. Echter misschien gebeurt dat achter de schermen wel en hebben wij daar geen zicht op: laten we het hopen.

De Vrienden volgen het dossier Bronovo al jaren op de voet. Zo organiseerden we in 2019 een druk bezochte bijeenkomst waar de voorzitter van de Raad van Bestuur van het HMC de plannen voor de toekomst van Bronovo heeft toegelicht: een “short stay” ziekenhuis tot 2024. En in hetzelfde jaar heeft een vertegenwoordiger van het Comité “Park Bronovo” in het Algemeen Bestuur van de Vrienden een plan toegelicht over afbraak van het ziekenhuis en de bouw van een aantal appartementen en een poliklinisch centrum met een groot aantal medische-en zorgfuncties.

In januari is de Stichting Houd Bronovo Open opgericht. De stichting stelt zich tot doel om Bronovo als algemeen ziekenhuis te behouden en samen te werken met Chris Oomen. Het is evident dat De Vrienden in nauw contact staan met de stichting.

Voor meer informatie kunt u binnenkort terecht op onze vernieuwde website.

De Vrienden, voor een gezond Wassenaar!

Back To Top