Skip to content

HMC Bronovo geeft tekst en uitleg

Persbericht aangaande de info-avond op 28/03/2019 om 19:30 uur in de Warenar, betreffende de sluiting van Bronovo.

Op donderdag 28 maart komt de Bestuursvoorzitter van Haaglanden Medisch Centrum, de heer Paul Doop, naar Wassenaar. Om 19.30 u. zal hij in de Warenar uitleg geven over de voorgenomen sluiting van Bronovo en zal hij vragen uit de zaal beantwoorden. Alle Wassenaarders zijn welkom. De eind januari aangekondigde sluiting heeft veel beroering gewekt bij de inwoners van het dorp. Grote bezorgdheid is ontstaan omtrent de aard en bereikbaarheid van de medische voorzieningen wanneer Bronovo haar deuren gaat sluiten. De Vrienden van Wassenaar hebben met de gemeente en HMC het initiatief genomen voor deze bijeenkomst omdat de aangekondigde sluiting van Bronovo tot heel veel vragen leidde. Kunnen de inwoners van Wassenaar straks voor spoedeisende zorg geholpen worden in de nabijheid van het dorp? Is er nog wel een huisartsenpost beschikbaar op die locatie en voor hoe lang? En welke rol zal het Medisch Centrum aan de Hofcampweg gaan vervullen nu het blijkt dat de laatste tijd de specialistische hulp aldaar is afgenomen? Interessant is het dat in diverse publicaties gewag wordt gemaakt van een particulier initiatief dat een plan omvat om op de Bronovo-locatie een Zorghotel te vestigen met daarin acute zorgverlening en poliklinische spreekuren.

Op al deze vragen en te berde gebrachte initiatieven zal de heer Doop ingaan en de visie van HMC daaromtrent uit de doeken doen. Het Bestuur van HMC heeft aangegeven graag over de voor ogen staande zorgconcepten met alle betrokkenen in overleg te gaan en open te staan voor ideeën en innovatieve gedachten. Dit alles wordt meegenomen in de uiteindelijke planuitwerking.

Iedereen is welkom, maar een aanmelding middels een berichtje naar   www.haaglandenmc.nl/toekomst , onder kopje Bijeenkomsten, Aanmeldformulier informatieavond gemeente wassenaar 28 maart, wordt op prijs gesteld.

Wanneer uw gezondheid u lief is, kom dan naar de Warenar op 28/03.

Back To Top