Skip to content

Bronovo na 2024 deel 2

Twee weken geleden verscheen onze column over de toekomst van Bronovo. We constateerden toen dat het huisvestingsplan, waarvan de publicatie was toegezegd voor het eerste kwartaal van dit jaar, er nog niet was. Inmiddels is het bekend gemaakt. Voor Wassenaar is het belangrijkste dat Bronovo in zijn huidige hoedanigheid open blijft tot 2030. Wat er daarna gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.

Op 10 mei 2022 heeft de Raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) het Integraal huisvestingsplan (IHP) gepresenteerd dat nu wordt voorgelegd aan vertegenwoordigers van patiënten en medewerkers.

Tot 2030 blijft HMC Bronovo de huidige functie als weekziekenhuis voor planbare zorg en uitgebreide poliklinische zorg in stand. Daarna vindt een transformatie plaats naar een innovatieve zorgfunctie die tegemoet komt aan de specifieke zorgbehoeften van de oudere inwoners en inwoners met chronische aandoeningen van het Benoordenhout en Scheveningen. Hiertoe heeft overleg plaatsgevonden met zorgorganisaties, huisartsen, medisch-specialisten en inwoners. Wassenaar en andere verzorgingsgebieden worden in het plan niet genoemd.

In HMC Westeinde zal naar verwachting de hoogcomplexe en acute zorg verder groeien. Daarom wordt de Intensive Care vernieuwd en vergroot, ook komen er extra operatiekamers. De parkeergelegenheid zal uitgebreid worden. In HMC Antoniushove zal de oncologische zorg gecontinueerd worden en komen er extra faciliteiten voor planbare zorg, zoals extra operatiekamers, renovatie van het bestaande OK-complex en meer faciliteiten voor dagbehandeling.

Tussen 2023 en 2030 zullen de renovaties en uitbreidingen op de locaties Westeinde en Antoniushove plaatsvinden, zodat aan het einde hiervan de verpleegafdelingen en de OK-faciliteiten van Bronovo verplaatst zullen worden naar de twee andere locaties.

Eigenlijk komt het erop neer dat het ‘uitkleden’ van Bronovo wordt voortgezet. Ondanks de groeiende bevolking en vergrijzing wordt ingezet op een twee locatiebeleid (Westeinde en Antoniushove). En deze hele exercitie gaat, schrik niet, ongeveer een half miljard Euro kosten. De gemeente Den Haag schijnt tevreden te zijn met de plannen van het HMC. De vraag of Wassenaar tevreden moet zijn behoeft niet eens gesteld te worden. Want tot 2030 blijft de huidige situatie, die al niet ideaal was gehandhaafd, en daarna wordt het aanbod nog minder. Tijd voor ons gemeentebestuur om zich in de plannen van het HMC te verdiepen en er een analyse op los te laten gevolgd door eventuele actie. Want zoals de burgemeester voortdurend zegt: “vergrijzing is een topprioriteit”.

 

De Vrienden: verlangen bereikbare zorg

Bronovo
1. Bronovo na 2024 deel 2
Back To Top