Skip to content

2019 week 13 | Even bijpraten

De laatste maanden werden we in ons dorp voortdurend opgeschrikt door nieuwe ontwikkelingen, ontwikkelingen met een grote impact op het leven en welzijn in onze gemeente. Bijvoorbeeld het dossier Valkenburg dat herhaalde malen voorbij kwam. De politieke partijen in Wassenaar maken zich grote zorgen over de zgn. Bestuurlijke Afspraken die beslissend zijn voor de inrichting van het voormalige vliegveld Valkenburg. In meerdere commissievergaderingen is deze aangelegenheid uitvoerig besproken door de politieke partijen. De suggestie kwam op tafel om met een side-letter de Afspraken “aan te vullen”. Gaat dat zo lukken? Middels inspreeknotities en het aanbieden van een concept side-letter aan de politieke partijen, hebben De Vrienden hun uiterste best gedaan om de positie van Wassenaar veilig te stellen. De voorliggende planning geeft aan dat op 26 maart in een raadsvergadering besloten wordt door de politieke partijen hoe deze situatie te beoordelen. Inmiddels is het 27 maart, uitsluitsel is bekend ….De Vrienden houden hun hart vast! Tevens noemen we hier de verkeersproblemen in ons dorp. Ook hier hebben De Vrienden aandacht gevraagd voor mogelijke oplossingsrichtingen. Inspreken op 04/03 op een commissievergadering, het organiseren van een bijeenkomst van de Buurtverenigingen op 13/03 in de Warenar, allemaal acties gericht op het terugdringen van de verkeersoverlast. Wethouder Caroline Klaver heeft toegezegd middels de aanzet tot een nieuw Verkeersplan, de congestie in ons dorp in kaart te brengen en daarnaast mogelijke “quick-wins” te onderzoeken. Ten slotte aandacht voor de medische voorzieningen voor de inwoners van ons dorp. Nu Bronovo gaat sluiten zijn de Wassenaarders begrijpelijkerwijs ongerust over de kwaliteit en bereikbaarheid van medische voorzieningen wanneer die sluiting plaatsvindt. Ook De Vrienden zijn ongerust en gezamenlijk met HMC en met de gemeente Wassenaar is op 28/03 ( morgen dus! ) een informatieavond georganiseerd in De Warenar. De Heer Paul Doop, bestuursvoorzitter van HMC, zal uitleg geven over de nieuwe koers van HMC en vragen beantwoorden. Iedereen is welkom, aanvang 19.30 uur. Komt allen, uw gezondheid is in het geding. 

U leest het goed, De Vrienden timmeren aan de weg en doen dat ook op 25 april a.s., in De Warenar op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Thema van deze avond: “ winkelen in Wassenaar, dat moet een feestje zijn, nu en in de toekomst? “. Noteer die datum in uw agenda. De Vrienden zijn er voor U.

Samen staan we sterk.

Back To Top