Skip to content

Bronovo

Informatieavond BRONOVO

Op initiatief van de Vrienden van Wassenaar en in samenwerking met Haaglanden Medisch Centrum en de Gemeente Wassenaar is op donderdag 28 maart jl. een zeer goed bezochte informatieavond gehouden in de theaterzaal van de Warenar. Na een welkomstwoord en een korte inleiding door de heer Bart van Leeuwen, de waarnemend voorzitter van de Vrienden, vertelde wethouder mevrouw Inge Zweerts de Jong hoe het Gemeentebestuur betrokken is bij de plannen voor de sluiting van Bronovo. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) de heer Paul Doop besprak daarna op heldere wijze de reeds langer bestaande plannen voor ingrijpende veranderingen in de organisatie en werkwijze van het HMC. Het nijpende gebrek aan gekwalificeerd verpleegkundig personeel en veranderde eisen m.b.t. de permanente aanwezigheid van medisch specialisten in het ziekenhuis, zoals op de intensive care en op de verlosafdeling, zijn de belangrijkste drijfveren voor de transitie. Hij werd bijgestaan door de heer Bastiaan Sorgdrager, cardioloog en voorzitter van de medische staf, die vanuit zijn ervaring en inzicht op overtuigende wijze de aanwezigen voorhield dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de medische zorg voorop blijft staan. HMC Bronovo wordt vanaf 1 juli a.s. tot eind 2014 een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg met korte opnames.

HMC Westeinde wordt het centrum voor hoogcomplexe en acute zorg met een van de grootste Spoed Eisende Hulp afdelingen van het land. Ook wordt daar de moeder en kind zorg gecentraliseerd. In HMC Antoniushove blijven de poliklinieken en het oncologie centrum, en wordt planbare klinische zorg geleverd. HMC Antoniushove en HMC Westeinde worden gerenoveerd en HMC Westeinde krijgt er op korte termijn 250 parkeer plaatsen bij. Het Gezondheidscentrum aan de Hofcampweg in Wassenaar blijft bestaan en overleg tussen de huisartsen en Bronovo is gaande over uitbreiding van taken. De huisartsen beraden zich nog over de huisartsenpost (HAP) op het Bronovo terrein, terwijl er plannen zijn om in HMC Antoniushove een zogeheten HAP Plus te vestigen waar uitgebreidere acute zorg kan worden geboden.

Van de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken werd ruim gebruik gemaakt. Als vervolg zal binnenkort een zogenoemde Zorgtafel worden georganiseerd.

                

Back To Top