Skip to content
DSC 3202

Nieuwe voorzitter Dagelijks Bestuur Vrienden dd 25 apr 019

 DSC 3202   

Nieuwe voorzitter Vrienden van Wassenaar Jacob Jan Bakker (r) neemt stokje over van waarnmend voorzitter Bart van Leeuwen (l)

Met het overdragen van de voorzittershamer werd Jacob Jan Bakker op donderdag 25 april officiëel benoemd tot nieuwe voorzitter van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar. Na een jaar waarnemen door Bart van Leeuwen, die de portefeuilles van penningmeester en voorzitter combineerde, was dit het begin van een nieuwe periode voor de Vereniging. Met een luid applaus uit de zaal werd de nieuwe voorzitter verwelkomd. Jacob Jan Bakker is een goede bekende voor de Wassenaarse inwoners vanwege zijn periode als VVD Raadslid in de Gemeenteraad en daarvóór als voorzitter van het jeugdbestuur van Blauw Zwart. Daarnaast was hij de afgelopen jaren bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de VVD.

Tijdens een korte toespraak stelde hij zichzelf voor als een boerenzoon uit Noord Holland, die met een studie in Wageningen in het Haagse terecht kwam bij het Ministerie van Landbouw. Van daaruit deed hij veel internationale ervaring op maar vond telkens weer zijn weg naar Wassenaar waar hij nu alweer 31 jaar woont. “Wassenaar ligt mij na aan het hart”, zo verklaarde hij. Vandaar ook dat het Dagelijks Bestuur in hem de ideale kandidaat zag om John Lintjer, voorzitter gedurende 12 jaren, op te volgen.

Voorafgaand werd die avond tijdens de Algemene Ledenvergadering stilgestaan bij de vele onderwerpen waar de Vrienden zich voor hebben ingezet. Zo werd het Lijsttrekkersdebat in maart 2018 gememoreerd als ook de “Wethouders-aan-het-Woord avond” in november. Belangrijke dossiers als de plannen van Bronovo/HMC waarvoor op 28 maart een Informatiebijeenkomst werd gehouden, het Cultureel Erfgoed waarvan in februari een interview met bestuurslid Wim Tordoir werd opgenomen. Uiteraard Valkenburg/Groene Zone waarvoor de Vrienden zich sterk hebben gemaakt en Verkeer waarvoor op 13 maart reeds een Algemene Bestuursvergadering werd gehouden in aanwezigheid van de wethouder.

Tot slot werd stil gestaan bij het afscheid van Madeleine de Roy-Weekers die haar bestuurslidmaatschap neer legt, maar gelukkig wel betrokken blijft als actief Vriend bij de Klimaattafel. Warme woorden en grote dank was het Dagelijks Bestuur ook verschuldigd aan Bart van Leeuwen voor zijn enorme inzet als waarnemer het afgelopen jaar. En voor zijn voortvarend optreden; als iemand die “kort op de bal zit”, zoals Bakker hem in voetbaltermen heel toepasselijk typeerde.

Met een felicitatie aan het Dagelijks Bestuur door de Kascommissie na zorgvuldige bestudering van de jaarcijfers over 2018, was deze Algemene Ledenvergadering zeer geslaagd. Na afsluiting van de vergadering door nieuwe voorzitter Bakker, werd het glas op hem en op de bijna 52-jarige Vereniging geheven.

Back To Top