Skip to content

2021 week 40 | Bronovo als netwerkziekenhuis?

In de goed bezochte bijeenkomst in de Warenar op 29 sept. jl., georganiseerd door de Stichting Houd Bronovo Open in samenwerking met De Vrienden, is duidelijk geworden dat er voor Bronovo een scenario denkbaar is als netwerkziekenhuis. Daarbij zit het ziekenhuis als een spin in het web van een scala aan medische zorgverleners, zowel werkzaam in het ziekenhuis alsook daarbuiten, die gemakkelijk contacten met elkaar kunnen onderhouden en samenwerken ten behoeve van de patiënt die centraal staat.

De Vrienden ijveren al langer voor het openhouden van Bronovo. Het belang voor Wassenaar met zijn vergrijzende bevolking bij het voortbestaan van dit ziekenhuis is cruciaal. Niet alleen vanwege de lange rit dwars door Den Haag naar het slecht bereikbare Westeinde ziekenhuis en het gebrek aan parkeerplaatsen aldaar, maar ook vanwege de behoefte aan een dergelijke voorziening na de kaalslag in de gezondheidszorg door de sluiting van ziekenhuizen, concentraties en fusies. De Corona pandemie heeft duidelijk gemaakt dat er onvoldoende flexibiliteit is om de vraag naar extra capaciteit op te vangen. Slopen van Bronovo zou onverantwoord zijn, om het netjes te zeggen.

In de bovenvermelde bijeenkomst hebben drie sprekers vanuit verschillende disciplines met reden omkleed en goed gedocumenteerd de “case” voor Bronovo als netwerkziekenhuis onderbouwd. Prof. Gerard Blauw, hoogleraar ouderenzorg te Leiden, schetste het toenemende beroep van ouderen op de gezondheidszorg en pleitte voor voorzieningen als netwerkziekenhuizen om die vraag op te kunnen vangen. De heer Aad de Groot, directeur van de ziektekostenverzekeraar DSW, prikte alle mythes door waarmee fusies en concentraties worden gerechtvaardigd. Van kwaliteitsverbetering is maar heel gedeeltelijk sprake en voorspelde bezuinigingen worden niet gerealiseerd. Ook orthopeed Hubert Oosterhoek, werkzaam in een Zelfstandig Behandel Centrum (privékliniek) heeft behoefte aan Bronovo als netwerkziekenhuis om patiënten met postoperatieve complicaties te kunnen laten behandelen.

Mevr. Ingrid Wolf, CEO van HMC, kon geen toezeggingen doen over de toekomst van Bronovo, maar verwees naar de nota vastgoedbeleid van het HMC die in het eerste kwartaal van 2022 wordt vastgesteld. Dan moet duidelijk worden of Bronovo blijft bestaan.

Onze burgemeester zegde tijdens de bijeenkomst opnieuw bestuurlijke steun toe voor de continuïteit van Bronovo. De Vrienden zijn hier heel blij mee en roepen ons gemeentebestuur op om te blijven lobbyen bij het HMC om Bronovo open te houden en daarbij op nationaal, provinciaal en regionaal niveau steun voor dit streven bij relevante instanties te verwerven.

De Vrienden: voor bereikbare gezondheidszorg.

Back To Top