Skip to content

Wethouder Zoutendijk over het Burgerberaad Verkeer bij De Vrienden van Wassenaar op 26 juni 2024 – Iedereen welkom

De (besloten) voorjaars-ledenvergadering (ALV) van de Vrienden van Wassenaar zal worden gehouden op woensdag 26 juni 2024 in de Warenar om 19.30 uur.

Daarna is iedereen welkom (leden en niet leden) bij het openbare deel om 20.30 uur. In deze interessante en informatieve bijeenkomst zal wethouder Ronald Zoutendijk samen met Robin Koster (directeur van adviesbureau Moventum) een toelichting geven op het Burgerberaad over het Verkeer in Wassenaar, dat na de zomer georganiseerd wordt door het college.

Wat betekent dit voor u als burgers van Wassenaar?
Wethouder Zoutendijk en de heer Koster zullen nadere informatie geven over wat een Burgerberaad inhoudt, wat de aanpak in Wassenaar zal zijn en wat deelname voor de burgers behelst. En tot slot wat met de uitkomsten van het Burgerberaad zal worden gedaan.
U krijgt uitgebreid de gelegenheid om uw vragen te stellen.

Noteer dus deze datum in uw agenda!

WIE ZIJN WIJ?
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is een vereniging van betrokken burgers die zich belangeloos inzet voor ons dorp. Haar doel is op niet-politieke grondslag de leefbaarheid en het woongenot in de gemeente Wassenaar te behouden en te bevorderen op zodanige wijze, dat het eigen karakter van de gemeente Wassenaar gehandhaafd blijft.
U kunt lid worden: ga naar www.vriendenvanwassenaar.nl

Nadere informatie:
secretariaat: info@vriendenvanwassenaar.nl

Back To Top