Skip to content

2020 week 47 | Energie en erfgoed; een symbiose…..?

Inmiddels is duidelijk geworden dat de politieke uitspraak “ Nederland moet van het gas af “ wel heel veel stof heeft doen opwaaien. Arjen Lubach heeft dat onlangs nog eens feilloos aangetoond in zijn wekelijkse tv uitzending. Ook een bekend oudminister en tegenwoordig columnist in een landelijk dagblad , Ronald Plasterk, zet grote vraagtekens bij dit geprononceerde standpunt. De energietransitie is een controversieel dossier geworden waar nog veel over gediscussieerd gaat worden.
Een voorbeeld is de plaatsing van grote windmolens die gebouwd gaan worden naast het strandje van het Valkenburgse meer. Is dat nu een goede locatie voor 10-tallen meters hoge molens die gezichtsbepalend gaan worden in een recreatie gebied ? De Vrienden pleiten voor weloverwogen beslissingen waarbij de belangen van alle betrokkenen worden mee genomen.

We noemen graag nog een ander voorbeeld namelijk de plaatsing van zonnepanelen op de daken van de huizen in ons dorp. Hier willen we nog wat over kwijt. Want je wil als Wassenaarder zowel bijdragen aan groene energie als aan het behoud van een mooi dorp. En ja, wanneer is nu de aanblik van een zonnepaneel lelijk en wanneer is dat alleszins acceptabel ? En, is je huis echt cultureel erfgoed of maakt het niet zo veel uit ? En dus heb je als Wassenaars huizenbezitter behoefte aan duidelijke richtlijnen. . En de gemeente zorgt daarvoor . Althans , behoort dat te doen.

De Vrienden hebben al vele maanden aangedrongen op een duidelijk beleid . Richtinggevende uitspraken : wat mag wel, wat mag niet ? Nu is het nog zo dat de Welstands Commissie tegen het plaatsen van zonnepanelen kan adviseren vanwege een beschermde status. En het komt voor dat de gemeente, in tweede instantie, toch anders beslist. Een dergelijke handelwijze schept verwarring. Gelukkig heeft de gemeenteraad onlangs een motie aangenomen : college zorg snel voor eenduidige spelregels ! Wethouder Kees Wassenaar heeft toegezegd aan de slag te gaan en beloofd in het tweede kwartaal van 2021 met regelgeving te komen . We zijn verheugd met deze belofte, maar teleurgesteld dat eea zo lang moet duren. Vooral omdat er alreeds Landelijke Richtlijnen zijn vastgesteld voor het opstellen van de gevraagde spelregels. Daarnaast, in andere gemeenten is dergelijke regelgeving al ingevoerd. Met andere woorden, hier kan simpelweg een “ copy-paste “ exercitie worden uitgevoerd.

De Vrienden helpen graag mee om dit tot een succes te maken, want Samen staan we sterk(er).

Back To Top