Skip to content

Betreft: besluitvorming en uitblijven publicatie nieuwe beleid m.b.t. plaatsing zonnepanelen en cultureel erfgoed

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Betreft: besluitvorming en uitblijven publicatie nieuwe beleid m.b.t. plaatsing zonnepanelen en cultureel erfgoed

Geacht college,
De nieuwe welstandscriteria voor het plaatsen van zonnepanelen zijn op 14 december 2021 door de Gemeenteraad goedgekeurd. De volgende dag , 15 december om 8.59 uur, is een bericht hierover op de gemeentelijke website geplaatst met een verwijzing naar de tekst van de nieuwe regeling.
Verleden week is ons gebleken uit een telefoontje van een jurist van de gemeente naar aanleiding van een door De Vrienden ingediend bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen in strijd met de nieuwe welstandscriteria, dat de nieuwe criteria nog steeds niet in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. Dit zou betekenen dat ze nog niet zouden kunnen worden toegepast. De Vrienden betreuren deze gang van zaken intens omdat het proces van de ontwikkeling van de criteria al in de zomer van 2020 op ons verzoek in gang is gezet en een half jaar langer heeft geduurd dan aanvankelijk was toegezegd.
Daarbij speelt ook dat nog steeds vergunningen (kunnen) worden verleend op basis van de oude criteria, die in strijd zijn met de nieuwe welstandscriteria.
Graag ontvangen wij van het college een verklaring voor het uitblijven van publicatie. Wat is er aan de hand dat zelfs na drie maanden nog geen publicatie heeft plaatsgevonden?
De Vrienden zien graag uw reactie tegemoet en verzoeken u om nu met spoed de nieuwe regeling in het Gemeenteblad te publiceren.
Tot slot delen wij u mee dat afschrift van deze brief is gezonden aan de leden van de gemeenteraad.
Met vriendelijke groeten,
w.g.
J. J. Bakker,
voorzitter

Back To Top