Skip to content

Betreft: uitblijven publicatie en implementatie nieuwe beleid m.b.t. plaatsing zonnepanelen en cultureel erfgoed

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

 

Betreft: uitblijven publicatie en implementatie nieuwe beleid m.b.t. plaatsing zonnepanelen en  cultureel erfgoed

 

Geacht college,

Op 23 maart jl. hebben De Vrienden zich tot uw college gewend inzake het uitblijven van de officiële publicatie van het op 14 december 2021 door de Gemeenteraad goedgekeurde nieuwe beleid m.b.t. de plaatsing van zonnepanelen op cultureel erfgoed.

Omdat een reactie op deze brief uitbleef hebben De Vrienden recent contact opgenomen met de gemeente. Van gemeentewege is ons daarop meegedeeld dat publicatie in het elektronische Gemeenteblad nog steeds niet heeft plaatsgevonden, omdat er (juridisch) technische problemen zijn rond de publicatie van het nieuwe beleid. En dat deze publicatie ook nog wel enige tijd kan duren.
Het huidige beleid, neergelegd in het Handboek beeldkwaliteit uit 2010, zou eerst nog door de gemeenteraad vastgesteld moeten worden (dit zou in het verleden per abuis zijn verzuimd) en vervolgens dient dit ook nog in de “elektronische regelbank” opgenomen te worden, voordat het nieuwe zonnepanelenbeleid in het elektronische gemeenteblad kan worden gepubliceerd.

De nieuwe criteria worden dus nog steeds niet toegepast. Intussen worden er wel gewoon door de gemeente vergunningen afgegeven voor het plaatsen van zonnepanelen (op basis van het oude beleid) die in strijd zijn met de door de raad op 14 december 2021 vastgestelde nieuwe criteria. Als voorbeelden noemen wij de Storm van ‘s-Gravesandeweg 10, Van Calcarlaan 42 en SbN Doormanlaan 33. De beoordelingen door de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) was op 28 december 2021, respectievelijk 28 maart 2022, respectievelijk 17 maart jl.

De Vrienden vinden dit een zeer teleurstellende gang van zaken  en een teken van gebrekkig bestuur.

 

Om verdere ongelukken te voorkomen verzoeken De Vrienden het college om de volgende opties in overweging te nemen.
1. Om de Commissie WCE te instrueren/verzoeken om te anticiperen op het nieuwe door de gemeenteraad vastgestelde beleid en bij hun beoordelingen voortaan deze nieuwe criteria toe te passen, vooruitlopend op de officiële elektronische publicatie volgens de nieuwe richtlijnen.

 

 

  1. Als college af te wijken van de adviezen van de Commissie WCE die in strijd zijn met het op 14 december 2021 door de raad vastgestelde nieuwe beleid, gelet op de juridisch technische problemen met de implementatie van de Wet elektronische publicaties. Temeer daar de volgende dag, 15 december om 8.59 uur, hierover een bericht op de gemeentelijke website geplaatst is met een verwijzing naar de tekst van de nieuwe regeling. Dit bericht is vervolgens dezelfde dag overgenomen op de website en in de nieuwsbrief van Wassenaarders.nl en op 16 december 2021 in De Wassenaarse Krant verschenen.

Toepassen van de nieuwe criteria is immers de wens van de Raad.

 

Met belangstelling zien De Vrienden van het college een reactie  op de brief van 23 maart jl. en deze brief tegemoet. Verder verzoeken De Vrienden het college alles in het werk te stellen om de nieuwe regeling op de kortst mogelijke termijn in het Gemeenteblad te publiceren.

Tot slot delen wij u mee dat afschrift van deze brief is gezonden aan de leden van de gemeenteraad.

Met vriendelijke groeten,

w.g.

  1. J. Bakker,
    voorzitter
Back To Top