Skip to content

2016 Week 30 Bezint eer ge begint

De zomer heeft toegeslagen. Zonnige dagen worden afgewisseld met tropische episodes. Heerlijk allemaal, de zomerflauwte krijgt de overhand. Ook op het politieke toneel in onze gemeente is het reces ingetreden. Op maandagavond 4 juli waren de laatste schermutselingen aan de orde in een belevenisvolle Raadsvergadering. De argumenten vlogen over de tafel. Hobbels werden genomen en verschillende partijen likten hun wonden na afloop.


Is er nu rust in de tent? Even geen politiek gedoe? Kunnen wij, burgers van Wassenaar, nu eens even achterover leunen en simpelweg vakantie vieren? Ja en nee. Vakantie vieren, natuurlijk dat hebben we verdiend. Maar………. achterover leunen…….. nee! Wij, als Vrienden van Wassenaar, houden de vinger aan de pols, wij blijven scherp. En met reden. Er is de afgelopen tijd op het bestuurlijke vlak in onze gemeente, het een en ander mis gegaan, zoals bijvoorbeeld bij de jarenlange voorbereidingen van de bouw van de nieuwe Amerikaanse Ambassade; waar pas eind 2015 een pakket vereiste infrastructuele maatregelen – met bijbehorend kostenplaatje ten laste van de gemeente – ter tafel kwam. Of zoals bij de nieuwbouw aan de Generaal Winkelmanlaan (terrein Sterrenbad) waar nu te dure woonappartementen gaan verrijzen. Foutje bij de aanbesteding! Extra redenen om attent te blijven op lopende dossiers. Dossiers waar nog van alles mis kan gaan en waar in extremo geldt: “bezint, eer ge begint”. We denken aan de Kadernota Financien (uitgangspunten voor de begroting 2017 die vele vragen oproept). Wij denken aan windmolenparken op zee (zie Ontwerp – Rijksstructuurvisie om windmolens op 18.5 km uit onze kust te plaatsen) en we doelen op het dossier Valkenburg , waar de Gemeente Leiden niet geneigd lijkt de Wassenaarse wensen tegemoet te komen en we doelen op de ogenschijnlijke pogingen om Wassenaar en Voorschoten bestuurlijk dichterbij elkaar te brengen (zie Toekomstvisie Leidse regio). U leest het goed. De Vrienden van Wassenaar blijven waakzaam, ook in de rustige zomerperiode. Als u dat aanspreekt, verwijzen we u graag naar info@vriendenvanwassenaar.nl Daar leest u ook hoe ons te steunen en lid te worden.……………..Wassenaar, let op uw saeck…………….

Met zomerse groeten van De Vrienden van Wassenaar.

Back To Top