Skip to content

2015 week 34 | Vrienden nu

Mijn vorige column over de Vrienden ging voornamelijk over het verleden, wat wel en wat niet bereikt was. Wat zijn nu, 2015, de speerpunten?
Uiteraard de dreiging van een fusie. Fusie met Voorschoten alleen levert niet veel op. Het gevaar ligt in Leidschendam-Voorburg. Bij een fusie zal die, op basis van inwonerstal, een raadsmeerderheid krijgen. Leidschendam staat nu niet bepaald bekend als groen sparend en zal nieuwe bebouwing ongetwijfeld ten koste gaan van ons groen. De Vrienden zullen dus alle registers opentrekken, mochten er weer fusiesignalen komen.

Ook binnen ons dorp is discussie over groen versus bebouwen. Meer sociale woningbouw? Zeker nu urgent, met alle migratiestromen. Wassenaar met zijn landgoederen, duinen en strand is uniek. Maar dat gaat volledig verloren als we het dorp volbouwen. De Vrienden stellen zich op het standpunt dat groen, groen moet blijven en nieuwbouw alleen vervangend mag zijn. Niet de Hoge Klei en Duindigt volbouwen. Dat geldt ook voor ons strand. De Slag is een familiestrand en dat moet vooral zo blijven. Geen appartementen, een plan van een paar jaar geleden.

Strand en Meijendel trekken veel mensen aan, recreatie. Idem dito Duinrell. Maar in alle gevallen kan je het omschrijven als familie- en natuurbeleving. Als Duinrell een andere ingang zou krijgen, bijvoorbeeld via de Klip, dan is de verkeersoverlast ook opgelost.

Ja en dan natuurlijk het verkeer. Als je ergens iets oplost, ontstaat elders een nieuw probleem. Het Rozenplein is een prachtig voorbeeld van die ellende. Ook daar proberen de Vrienden mee te denken. Daarnaast blijven ze actief om een ondertunneling van de Rijksstraatweg op de Haagse agenda te krijgen.

Valkenburg is een verhaal apart. Defensie wil geld maken van het terrein en daarvoor moet kennelijk alles wijken. Helaas lijkt het wel of de invloed die Wassenaar heeft tot nul niveau gedaald is. Samen met de Stichting Valkenburg Groen houden de Vrienden de vinger aan de pols.

Er wordt wel eens gezegd dat, nu we wijk- en buurtverenigingen hebben, de Vrienden overbodig zijn geworden. Duidelijk is dat het tegendeel waar is.

In ons dorp heeft de politiek zijn eigen verantwoordelijkheid. Als de Vrienden niet het vertrouwen van die politiek hebben, wordt het moeilijk. Maar vertrouwen krijg je alleen wanneer in alle openheid wordt gehandeld met uitwisseling tussen bestuur en burger. Daarom af en toe een cynische noot in deze columns.
Zaterdag 19 september is bij de Warenar een vrijwilligersmarkt. Daar zien we u graag!

Back To Top