Skip to content

2015 week 6 | Reuring

Het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg blijft ons bezig houden. Vorige week kwam het bericht dat het Centraal Orgaan Asielzoekers om technische redenen maar afzag van tijdelijke huisvesting van 600-800 asielzoekers, met name vanwege de versnelde ontmanteling van de landingsbaan door de Rijksvastgoeddienst (RVD). Slim gedaan van die dienst denk ik dan. Kunnen ze gewoon hun eigen gang gaan.

Maar waarom toch zoveel haast met al dat slopen? Onmogelijk maken van alternatieven voor het terrein? Vorige week vergaderde de Katwijkse gemeenteraad. Ook daar ziet men dat het laatste groen in onze regio opgeofferd gaat worden. Een infrastructuur voor al die 5000 nieuwe woningen is er ook nog niet.

Een initiatiefgroep van bedrijven heeft nu een alternatief plan gemaakt om van het terrein een Drone Valley te maken. Zoiets als Silicon Valley in USA. Hightech industrie op gebied van luchtvaarttechniek, ICT, et cetera. Plus natuurlijk veel arbeidsplaatsen.
En wat gebeurt er? De gemeenteraad van Katwijk neemt unaniem een motie aan waarin de wethouder stappen moet ondernemen om de sloop van het vliegveld ogenblikkelijk te stoppen.

Verder moet gekeken worden naar de haalbaarheid van het Drone Valley plan.
Het is nog maar de vraag of de motie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Of de sloop wordt getemporiseerd of stilgezet.
Het zou mij niet verbazen als een aantal bestuurders in de regio zich persoonlijk met alle bouwplannen heeft verbonden en dus zal doordenderen. Bouwmaffia heet dat in gewone termen, en daar hebben we al veel voorbeelden van gezien. Ik kan mij ook niet voorstellen dat de RVD gezien haar opstelling in het verleden, nu plotseling zou inbinden.

Ik ben benieuwd hoeveel haar op de tanden de gemeenteraad van Katwijk heeft. Iets voor onze raad om ze te steunen? Of vinden wij alles goed als we maar onze 1500 meter groene buffer maar krijgen.

Maar reuring geeft het wel.

Back To Top