Skip to content

Vliegkamp Valkenburg

Vliegkamp Valkenburg was veelvuldig in het nieuws de afgelopen weken. Er is veel onrust over de afspraken omtrent de toekomstplannen voor voormalig vliegkamp Valkenburg en de besluiten welke hierover in de Raadsvergadering op 19 februari a.s. genomen gaan worden.

Het Dagelijks Bestuur van De Vrienden uitte reeds haar zorgen en stuurden d.d. 27 januair jl. een notitie aan de Gemeenteraad en publiceerde een interview in de De Wassenaarse Krant (d.d. 13 febr.jl.) met achtergrondinformatie (zie verder op deze website).

Ook vanuit andere bronnen werd geschreven en gesproken over dit onderwerp. Zo sprakTrébol producties met leden van de strategiegroep, die vanuit de vorige gemeenteraad de onderhandelingen voerden. En met een bestuurslid van de stichting “Valkenburg groen”. Zie voor het volledige interview <<interview door Trébol producties>> . Bron: Trébol producties.

 

Back To Top