Skip to content

2019 week 11| Verkeer, Valkenburg, Verkeerschaos

Het verkeer roept breed in Wassenaar veel onvrede op. De bom barstte door langdurige afsluiting van de Storm van s-Gravesandeweg. Dit leidde, vooral rondom de ochtend- en avondspits, tot lange files en chaos in ons dorp. Veel Wassenaarders en Wassenaarse bedrijven werden/worden gedupeerd. Deze afsluiting is er een van eens maar nooit weer ! Maar heeft het college er van geleerd ? Wordt er voldoende gekeken naar de gevolgen van de afsluiting ? De wethouder ziet gelukkig de noodzaak in voor een nieuw verkeersplan. Niet te lang mee wachten en niet alleen van de tekentafel ! Sluipverkeer is voor veel Wassenaarders een ergenis. Daardoor sta je onnodig in de file. Bedrijven zijn onbereikbaar (gevolg: veel economische schade). Veel van de verkeers-chaos komt door het overvloedige sluipverkeer. Dat kan voor een belangrijk deel voorkomen worden door een goede en gedufde strategie om dit aan te pakken. De verkeerschaos door de afsluiting van de Storm wordt structureel in heel Wassenaar zodra Valkenburg is volgebouwd. Daar hoef je geen verkeersexpert voor te zijn om dit aan te zien komen. Dan is het te laat. Een fraai leefbaar groen dorp verstikt onder de uitlaatgassen. Willen we dat ?

Nog bonter: op de, inmiddels ongeldige, kaart voor de lokatie Valkenburg staat een ontsluitingsweg richting Wassenaar. Gelukkig vindt de Provincie dat Valkenburg in het noorden ontsloten moet worden. Maar zetten de beleidmakers de weg tzt weer op de kaart (vanaf de tekentafel) ? Veel sluipverkeer wil tijdwinst behalen (en de N44 vermijden). Remedie: neem nu onorthodoxe maatregelen om die tijdswinst weg te nemen (ondertunneling N44 duurt nog jaren). Durf om tijdens de spits verkeersvertragende maatregelen te nemen bij het inrijden van ons dorp (bijvoorbeeld meer doseerlichten). Vertraag het door het dorp rijden door doorgaande wegen af te waarderen tot 30 km wegen (is ook veiliger !). De hulpdiensten kunnen altijd hun sirene en zwaailichten aanzetten. Ons wegennet is niet ingericht voor het verwerken van zoveel sluipverkeer. Niemand wil drukke verkeersaders dwars door ons dorp. De Vrienden van Wassenaar roepen het college nog eens op: Stop het sluipverkeer! Kom met een Verkeersplan.

Het gaat om de leefbaarheid van het hele dorp. Daarnaast : het sluipverkeer veroorzaakt veel CO2-emissie en fijnstof. Door het weren van het sluipverkeer kunnen we dichterbij onze CO2 doelstellingen komen en onze ondernemers blijven bereikbaar. Dus dubbele winst.

Zo houden we Wassenaar leefbaar en staan we samen sterk.

Back To Top