Skip to content

2021 week 48 | Zorgelijke prioriteiten

Maart jl. heeft de Raad de nota van uitgangspunten Groene Zone goedgekeurd. De Vrienden hadden gepleit voor uitstel, omdat niet alle ontwikkelingen aan de noordkant van ons dorp met hun implicaties voor Wassenaar volledig in kaart waren gebracht. Zo wezen wij op de bouwvoornemens rond het Valkenburgse meer en in de Woerd en Zijlhoek, die aanvankelijk door college en raad genegeerd werden. Het maakt nogal wat uit voor de invulling van de Groene zone of er een woonwijk van 10.000 of van 25.000 bewoners wordt gecreëerd. De berichten uit Katwijk van de laatste weken onderstrepen nog maar eens de grilligheid van de ‘noordelijke ontwikkelingen’. De plannen inzake Valkenhorst zijn nog volop in beweging. Katwijk schijnt de financiën van het project niet op orde te hebben en worstelt met de eisen rond stikstofcompensatie. Belangengroepen dreigen met de Raad van State als er geen bredere zone komt tussen de duinen en Valkenhorst. Het is dus nog maar zeer de vraag of het –door Wassenaar zwaar bekritiseerde- bestemmingsplan nog voor de verkiezingen zal worden aanvaard. Belangrijk voor Wassenaar is of er minder woningen zullen komen en zo ja hoeveel; betekent minder bebouwing aan de Duinrand een grotere druk op de Groene zone en waar gaat Katwijk de extra stikstofcompensatie en de ontbrekende financiën halen? Wij hopen dat ons gemeentebestuur aangehaakt is bij deze ontwikkelingen. Wij vrezen echter dat de aandacht vanuit de Paauw in eerste plaats uitgaat naar de eigen bouwprogramma’s in de groene zone. Want, alhoewel de nota uitgangspunten Groene zone als vervolgstap spreekt over een integraal structuurplan, werd tot ieders verbazing in plaats daarvan aan de Raad een beperkte gebiedsvisie groene zone overlegd. Het gaat daarbij in wezen om een paar bouwprojecten zoals ‘het drama’ Ammonslaantje, de uitbreiding van de Amerikaanse school, de verplaatsing van Avalex en de hoge Klei. In de raad van 16 november werd hier in verschillende bewoordingen het ongenoegen over uitgesproken. Worden hier zonder consultatie vooraf bouwprogramma’s opgetuigd en wordt de nieuwe verordening inwonersparticipatie nu al in de prullenbak gegooid? De coalitiepartijen hadden het er maar moeilijk mee. Besloten werd om niet in te stemmen met de beperkte gebiedsvisie, maar deze wel voor consultatie ter inzage te leggen. Dus eenieder die er wat van vindt, nu is uw kans! Het is slechts gissen en speculeren waarom het college genoemde bouwvoornemens niet opneemt in een programma dat alle aspecten van de Groene zone bestrijkt, maar separaat agendeert; de raad vroeg niet door.

De Vrienden: voor integraal beleid

Back To Top