Skip to content

week 4 2022 | Hoe nu verder?

In juli heeft onze gemeenteraad een aantal voorwaarden geformuleerd voor instemming met het voornemen om het aantal te bouwen woningen in Valkenhorst te verhogen van 5000 naar 5600. Uit het bestemmingsplan dat door Katwijk is gepresenteerd blijkt dat onze buurman al onze voorwaarden resoluut naar de prullenbak verwijst. We noemen er een paar. Geen windmolens bij het Valkenburgse meer: “een autonoom proces dat losstaat van Valkenhorst”. Eventuele woningbouw in Zijlhoek/de Woerd moet leiden tot meer groen: “maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan”. Het treffen van maatregelen om de verkeersdruk op de Katwijkseweg te verminderen: “deze aanvullende voorwaarden worden ter kennisgeving aangenomen”. De enige toezegging die Katwijk doet is dat aan de gemeentegrens de bouwhoogte wordt verlaagd van 30 naar 15 meter en dat geen ontsluiting van het gebied via de Katwijkseweg wordt “voorzien”. Daar moet Wassenaar het mee doen. Trouwens ook ‘de Vrienden van Wassenaar’ hebben weinig bereikt met hun commentaar op het bestemmingplan. Ons verzoek om de groene zone te verbreden kreeg als reactie dat men de noodzaak daarvan niet ziet, want de zone is al “robuust” genoeg. En ons pleidooi om de drones van Unmanned Valley niet over de Wassenaarse Groene Zone te laten vliegen werd verworpen onder verwijzing naar bestuurlijke afspraken die stellen dat het heel wel mogelijk is dat die toestellen uiteindelijk toch over onze groene zone gaan vliegen. De vraag is nu wat gaat ons gemeentebestuur doen na deze schoffering door Katwijk? De voorwaarden die Raad en College stelden aan een extra 600 woningen mogen zo gelezen worden dat bij niet vervulling daarvan Wassenaar met de uitbreiding niet zal instemmen. Wat zijn de gevolgen daarvan? Haalt Katwijk de schouders op en gaat er gewoon mee door? Hopelijk zal op 7 februari tijdens de Commissie Fysieke Leefomgeving duidelijk worden wat de repercussies zijn van het ‘Njet’ uit Katwijk en hoe nu verder.

Tot slot een paar regels over de renovatie van de Paauw. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons bestuur op prudente wijze de schaarse financiële middelen zal besteden. Wat wij echter hier gezegd willen hebben is dat eenieder die twijfelt aan de noodzaak van een renovatie toch eens de Paauw moet bezoeken. Het gebouw bevindt zich in een bedroevende staat en gevoegd bij het affreuze meubilair dompelt het iedere bezoeker onder in een depressie.

De Vrienden: wees trots op ons dorp en zijn monumenten

Back To Top