Skip to content

2021 week 8 | Dreiging uit ’t Noorden

Veel dorpsgenoten beseffen onvoldoende dat over een aantal jaren aan de noordrand van Wassenaar een steenpuist zal opdoemen. Katwijk zal in de driehoek N206, N441 en de grens met Wassenaar volop woningen gaan bouwen. Het aantal kan oplopen tot circa 7000; een woonwijk van 25.000 nieuwe buren dus. Dat is de omvang van ons dorp. De eerste 5000 woningen staan gepland op en rond de voormalige vliegbasis en hierbij is Wassenaar betrokken of beter gezegd heeft zich laten ringeloren, want ons dorp heeft er o.a. mee ingestemd dat Katwijk tot onze gemeentegrens mag bouwen. Vervolgens gooide Katwijk er nog een schep bovenop met 600 extra woningen. Formeel sputtert Wassenaar wat tegen en moet de Gemeenteraad hiermee nog instemmen, maar niemand verwacht dat ons dorp dit plan zal afwijzen. Sterker nog, Katwijk en de Provincie gaan in al hun plannen al van 5600 woningen uit; niet chic tegenover de zuiderbuur.

Maar we zijn er nog niet. Katwijk wil o.a. ook de Zijlhoek/de Woerd ontwikkelen. Dat brengt de teller op ongeveer 7000 woningen. De Vrienden begrijpen ook wel dat er een landelijk tekort aan huizen is en de ambitie van Katwijk is dan ook begrijpelijk, maar wat de Vrienden niet begrijpen is dat Wassenaar onvoldoende oog heeft voor de gevolgen voor de leefbaarheid in ons dorp. Bijvoorbeeld waar het gaat om de consequenties van de Katwijkse bouwprogramma’s voor de Groene zone.

Volgende week ( 2 maart ) bespreekt de Gemeenteraad een nota van Uitgangspunten voor de Groene Zone. Wie dacht daarin een Wassenaars antwoord te lezen op het stenenstapelbeleid van Katwijk , waarbij de leefbaarheid over de schutting van Wassenaar wordt gekieperd — nou ja afgezien van een paar wipkippen in de Mient Kooltuin — komt bedrogen uit. Wassenaar vult braaf de postzegel groen in die resteert tussen de gemeentegrens en de bebouwing aan Wassenaarse kant en het komt blijkbaar niet bij onze politici op om van Katwijk te eisen dat de bebouwingsgrens opschuift naar het noorden om nog een enigszins open gebied te hebben.

Een openbreken van de ‘afspraak’over de bouwlocatie is alleszins gerechtvaardigd door het voordurend opschroeven van het aantal woningen. Als de Raad de nota aanvaardt dan legt ze zich neer bij een veel te smalle groene zone. Daarom: Het wordt tijd dat de Gemeenteraad ingrijpt en de wethouder met een stevig eisenpakket naar Katwijk stuurt.

Voor een assertief Wassenaar!

Back To Top