Skip to content

Valkenburg| Baas in eigen huis. Een interview

Vrienden van Wassenaar roepen gemeenteraad op het heft in handen te nemen over de toekomst van de Groene zone. Afgelopen maandag 04/02 was Jacob Jan Bakker namens de Vrienden van Wassenaar inspreker bij de raadscommissie Fysieke Leefomgeving over Valkenburg.

 “U had scherpe kritiek om het voorgenomen besluit over de afspraken die het college gemaakt heeft over Valkenburg. Waarom? “ Ja, de Vrienden van Wassenaar maken zich ernstig zorgen over dat besluit. Wij vinden dat er te veel is ingeleverd. Het ergste is nog dat de Raad de bestuursafspraken alleen maar kan goed- of afkeuren. Afkeuren zou betekenen dat Wassenaar in de zelfde situatie belandt als in 2009 toen het zogenaamde Masterplan werd afgekeurd. Daarna stond Wassenaar jarenlang buitenspel. Dat wil niemand nog een keer. “

“Wat bedoelt u met: teveel ingeleverd? “

Bakker: “De vorige Raad had met grote meerderheid besloten dat de Groene zone tussen Wassenaar en de nieuwbouw op Valkenburg 1500 meter breed moet worden. Na lang praten werd dat gesteund door Katwijk. Nu heeft de wethouder dit harde standpunt weggeven. Hij meldde de raadscommissie dat hij de 1500 meter had beschouwd als een ambitie. Een kwalijke afzwakking . Het was helemaal niet nodig om daar nu afwijkende afspraken over te maken, omdat er met Katwijk en de provincie was afgesproken om van noord naar zuid te bouwen. Het gaat nog jaren duren voordat de nieuwbouw tegen de grens met Wassenaar aan komt”.

“Waarom vroeg u de raad om het heft in handen te nemen?”

Bakker: “Los van de breedte van de Groene zone is er geen enkel afspraak gemaakt over het gebruik en de inrichting van de Groene zone. De wethouder deed dit af met de mededeling dat dit een kwestie is van uitwerking, maar het gaat veel verder dan dat. Zonder uitgangspunten van de Raad kan het nog alle kanten op. De raad zal moeten aangeven welke regels er gaan gelden op het gebied van de inrichting en het gebruik van het gebied zoals geen hekken, goede handhaving van geluidsregels, ruimte voor recreanten, ruimte voor zweefvliegers en ruimte voor de landbouw naast natuur.

“Hoe kan de raad dat doen wanneer ze bij het kruisje moeten tekenen?”

Bakker: we hebben de Raad opgeroepen aan het goedkeuringsbesluit toe te voegen dat , vóórdat verder gewerkt wordt aan de Groene zone, heldere kaders en uitgangspunten worden vastgesteld om de kwaliteit van de Groene zone te waarborgen. Voor het verkeer geldt dat elke toename van verkeersdrukte moet worden tegengegaan. . Wij vinden dat de Raad zich daar hard voor moet maken. Het is een gemis dat daarover geen afspraken in de bestuursovereenkomst staan.

We roepen de raad op deze tekortkoming te reparen.

Back To Top