Skip to content

2017 week 42 | Interview met Bram Binnedijk

BRAM BINNENDIJK

Wassenaar herbergt allerlei verschillende landschappen in haar territorium. Duinen, strand, bossen, landgoederen, maar ook groene weiden. In het weidelandschap aan de Oostdorperweg wonen Bram en Elly Binnendijk. Hij is agrariër. “Nou ja, hobbyboer”vindt  Bram lachend.

 

“Mijn familie” vertelt Bram (80) “is vanaf 1650 al boer. Eerst in Valkenburg en sinds enkele generaties in Wassenaar. Eerst mijn zoon en later mijn dochter hebben het bedrijf overgenomen. Ik heb nog een paar koeien en een stel schapen, dus ik ben zo’n beetje hobbyboer”. Bram Binnendijk was van 1994 tot 2003 bestuurslid van de ‘Vrienden van Wassenaar’. ‘Waarom wilden zij jou in het bestuur ?’ “Zij wilden iemand met een agrarische achtergrond, dus vandaar. Hugo van Zuylen van Nijevelt heeft mij voor die functie gevraagd”.

‘Wat waren, in jouw periode, de belangrijkste zaken waarmee de ‘Vrienden’ zich bezig hielden?

“Even kijken. Nou, dat waren toch wel de perikelen rond de fabriek van Menken en Duinrell. Menken reed toen regelmatig met grote vrachtwagens door het dorp en dat vonden veel mensen niet prettig. Ik zei dan altijd dat de melk nou eenmaal aan-en afgevoerd moest worden, dus dat kon niet anders. En ja, Duinrell. Vooral de mensen aan de Storm van ’s Gravesandeweg, leden van de ‘Vrienden’, ondervonden daar last van. Geluidsoverlast en verkeersdrukte. Ze konden daar vreselijk over zeuren. Ik snapte dat wel, maar vond ook dat men daar toch wel begrip voor moest hebben. Als lid van een familie die al, weet ik hoe lang, een grondbezit in Wassenaar als boer exploiteert kon en kan ik die activiteiten van Hugo wel waarderen. Hij wou zijn familiebezit in stand houden. En Menken…. nou, dat loste zich vanzelf op door te verdwijnen. Een ander punt was in die tijd ook het doortrekken van de Kokshoornlaan naar de Rijksstraatweg. Wij waren daar wel voor. Zou een hoop verkeer uit de bollenstreek uit het dorp halen. Ging niet door omdat er huizen gebouwd werden op dat tracé”.

“Overigens vind ik dat het huidige bestuur veel actiever is dan in onze tijd en het is jammer dat, ondanks dat, het zo veel moeite kost om meer leden te krijgen Het was in onze tijd wel eens een beetje ‘slaperig’. Veel voorzitters, die elkaar aflosten en die dan niet zo veel van de hele problematiek af wisten. Wat het bestuur nu doet voor de in stand houding van de Warenar vind ik uitstekend !!”  

Back To Top