Skip to content

Burgemeester Koen positief over toekomst van zelfstandig Wassenaar

Een overvolle zaal in de Warenar op een zomerse dag in april! Overvol, omdat vele Wassenaarders gekomen waren vanwege het afscheid van voorzitter John Lintjer en de toespraak van waarnemend burgemeester Koen.

John Lintjer keek terug en memoreerde de betrokkenheid van De Vrienden op vele terreinen. Zoals bijvoorbeeld het behoud van de Groene Buffer bij Valkenburg, het dorpsgezicht van Huize Den Deijl en de wens tot ondertunneling van de Rijksstraatweg. Voorts het 50-jarig Jubileum in het feestelijke jaar 2017 met de daarbij behorende volgeboekte satellietevenementen, met op 5 november 2017 de slotviering in de Warenar.

Met 12 jaar was John Lintjer de langstzittende voorzitter sinds de heer Halbertsma, de allereerste voorzitter van De Vrienden. Waarnemend voorzitter en penningmeester Bart van Leeuwen prees Lintjers scherpzinnigheid, diplomatieke gaven en positieve stijl van leiding geven, waarmee hij de Vereniging door pittige dossiers en tevens uiteindelijk door het jubileumjaar had geloodst. Staande de vergadering werd hij tot erelid benoemd. Daarmee is hij het enige erelid van de Vereniging sinds Piet Hein Schoute, wijlen oud-burgemeester van Wassenaar.

Vervolgens sprak waarnemend burgemeester Koen. Hij bevond zich naar eigen zeggen in de vooravond van zijn honderdste dag in Wassenaar. Zijn betoog sloot mooi aan bij de woorden die John Lintjer had gesproken over de goede samenwerking en harmonie.

Burgemeester Koen

benadrukte dat er voor Wassenaar drie belangrijke uitdagingen liggen. De eerste is dat Wassenaar veel te bieden heeft. Anders dan de omliggende gemeenten heeft ons dorp een bijzondere positie: zijn groene woon- en leefklimaat, centrale ligging in de Randstad, internationaal onderwijs en sportvoorzieningen. Dat levert residentiële aantrekkelijkheid voor mensen van internationale instellingen en bedrijven. Benut die positie, want dit levert ons goodwill en bereidheid tot investeren. De burgemeester sprak daarbij uitdrukkelijk zijn overtuiging uit over het realiseren van een toekomstbestendig zelfstandig Wassenaar.

Zorg in de tweede plaats voor een transparant en betrouwbaar bestuur. Vermijd interne ruzies. En in de derde plaats: investeer meer in regionale samenwerking.

En bovendien: “sta open voor burgerparticipatie”. Voor De Vrienden klonk dit als muziek in de oren. Er wonen veel deskundige mensen in Wassenaar; gebruik die kennis!

Hierbij gaf de burgemeester De Vrienden feitelijk nog een compliment; terugblikkend op zijn burgemeestersperiode in Katwijk vertelde hij over de predikanten die daar als “schaduwkabinet” functioneerden. In ons dorp heeft de Vereniging Vrienden van Wassenaar die rol!

Zorgen uitte hij wel over de gemeente Wassenaar als werkgever. Wassenaar moet weer een aantrekkelijke werkgever worden. Juist vanwege die unieke positie. Zijn voornemen om daarbij een staf van Wassenaarse beleidsambtenaren te vormen voor versterking van het gemeentebestuur, is een stap die de Vrienden zeer toejuichen en overigens al eerder door de Vrienden was gesuggereerd.

Eén belangwekkende boodschap bewaarde de burgemeester voor het eind; het Presidium van de gemeenteraad vergadert vanaf nu openbaar. De besloten vergaderingen passen niet in een open en transparante bestuurscultuur.

Daarmee drukt deze burgemeester een duidelijk stempel: het belang van een krachtig bestuur door middel van daadkrachtige uitvoering. Na afloop complimenteerde het publiek in de zaal deze burgemeester. Zelfs kritische bezoekers lieten openlijk hun positieve vertrouwen in de burgemeester én de toekomst van een zelfstandig Wassenaar blijken. Daarom een welverdiende pluim voor de eerste 100 dagen van burgemeester Koen!

S.K. Ettema-Walkate

Secretaris

20/4/2018

Back To Top