Skip to content

2021 week 22 | Transparantie

Het is al weer enkele maanden geleden dat de voltallige Gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin wordt bepaald dat hoe hoger het aantal woningen die Katwijk ten noorden van ons wil bouwen, hoe meer kwaliteit en omvang de Groene Zone moet krijgen. Dit was goed nieuws voor eenieder die begaan is met de groene buffer tussen onze gemeentes, want alles wat er gebouwd gaat worden boven de 5000 woningen zal leiden tot meer groen; niet alleen de 600 extra woningen in Valkenhorst maar ook de meer dan 1000 in Zijlhoek/de Woerd.

Wethouder Wassenaar mocht dit gaan bevechten bij Katwijk. Mooi dachten we; eindelijk laat ons dorp zijn tanden zien. Wat schetste echter onze verbazing dat ons college van B&W in een brief aan het college van Katwijk van 23 maart erop aandringt dat wat Zijlhoek/de Woerd betreft Katwijk de druk op verkeer en milieu “zwaar zal laten meewegen” bij de verdere uitwerking van de plannen. Hier staat dus eigenlijk: “Katwijk, ga lekker je gang”. Waarom reageert ons college zo slap, terwijl ze met een unaniem aangenomen motie in de hand stevig stelling hadden kunnen nemen? Tegelijkertijd blijft het al maanden muisstil vanuit de Gemeenteraad. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in maart ook een besluit is genomen dat tot gevolg heeft dat er niet meer in het openbaar gedebatteerd wordt over dit onderwerp. Wethouder en Raad overleggen achter gesloten deuren in een Raadswerkgroep. Dat betekent dat wij burgers moeten gissen naar wat daar gewisseld wordt. Ook schijnt er achter diezelfde gesloten deur overleg met Katwijk plaats te vinden. Nu begrijpen we best dat besprekingen over brisante onderwerpen niet openbaar kunnen plaatsvinden. Maar we hebben ook sterk de indruk dat deze vorm van politiek bedrijven ons bestuur wel goed uitkomt: dan zitten niet voortdurend die lastige burgers op je nek. Is dit de nieuwe bestuurscultuur op z’n Wassenaars?

We begrijpen dat ondertussen Katwijk de extra 600 woningen al als een fait accompli beschouwt en dat onze Raad bij het kruisje mag tekenen. In het bestemmingsplan schijnt een compensatie-oplossing voor de stikstofuitstoot gevonden te zijn in Oirschot en Lauwersoog (sic). En als klap op de vuurpijl heeft Katwijk een juridische truc verzonnen waardoor Wassenaar tegen het bestemmingsplan niet in beroep kan gaan bij de Raad van State. Denkt u dat ook over deze onderwerpen achter die gesloten deur fel zal worden gedebatteerd, onderling en met Katwijk?

Het wordt tijd dat ons bestuur een inkijkje geeft in hoe zij vechten voor de Wassenaars belangen.

De Vrienden: voor transparant bestuur.

Back To Top