Skip to content

2017 week 30 | Wethouders op de bres.

WETHOUDERS  OP  DE  BRES

Nu de laatste raadsvergadering op 4 juli jl. plaats vond , zou je vermoeden dat het gemeentebestuur in ons dorp vanaf dat moment haar zomerreces had ingezet. Dat op alle burelen de vacantie was aangebroken en dat ook ons college de rustperiode had ingeluid. Maar neen, er werd deze maand wel degelijk nog veel werk verzet.

Voorbeelden hiervan vinden we in  De Wassenaarse Krant.

Zo lezen we dat de finale opbrengst van de handtekeningenactie voor het behoud van de Warenar ( 4723 handtekeningen ! ) leidde tot een formele aanbieding van deze steunbetuigingen  aan de wethouders Inge Zweerts de Jong en Freddy Blommers.  Aan hen nu de schone taak om samen met het Stichtingsbestuur een oplossing te zoeken die het behoud van de Warenar garandeert!

Ook wethouder Bert Doorn ( verkeer) liet van zich horen, met name aangaande de verkeersveiligheid op de Jagerslaan  en tav de geplande herinrichting van de Oostdorperweg. In de scherpe bocht van deze weg richting Kokshoornlaan, wil de gemeente de daar geplaatste palissadeheuvels verwijderen. Deze blokkades zijn daar destijds neergezet om het autoverkeer te belemmeren te hard door de bocht te rijden. De huidige verkeerswetgeving verbiedt echter op een zgn. ontsluitingsweg dergelijke obstakels te positioneren.

Er wordt thans gestudeerd op andere snelheidsremmende maatregelen. Mede op basis van veelvuldig overleg met gemeentebestuurders, is nu gelukkig toegezegd om oa.  het fietspad aan de oostzijde door te trekken, zodat met name fietsende kinderen richting manege, niet langer 2 maal hoeven over te steken. Een mooie oplossing voor een verkeersveiligheidsprobleem waar de buurtbewoners blij mee zijn .

Ook onze wethouder Leo Maat heeft nog een aantal dossiers op zijn tafel liggen die veel aandacht ( en wijsheid en vasthoudendheid) vragen om ze tot een goede afronding te brengen.

De 1500 meter bufferzône op Valkenburg en de keuze voor de herontwikkeling Huize Den Deijl zijn hiervan voorbeelden. Ook noemen we uitdrukkelijk de locatie Hoge Klei. Hardnekkige geruchten blijven de ronde doen dat hiervoor bouwplannen zijn ingediend, terwijl nu juist in de Structuurvisie  expliciet is afgesproken geen uitbreidingslocaties voor nieuwbouw toe te staan. Het zou ook  een volstrekt verkeerd signaal zijn om zulks te overwegen waar we als gemeente aan de noordzijde van ons dorp nu juist bebouwing willen weren.

De Vrienden rekenen erop dat onze wethouders hun karweien tot een goed einde  brengen en de gemaakte afspraken nakomen

Wij hebben er vertrouwen in , al 50 jaar !

Back To Top