Skip to content

2016 week 13 Een nieuwe lente

De dagen lengen, de gele narcissen fleuren ons op en ook de vogels zijn weer actief. Ja, de lente is losgebarsten. Met frisse moed  gaan we er weer tegenaan op alle fronten. Ook uw Vriendenclub, de Vrienden van Wassenaar, heeft niet stil gezeten. Op meerdere terreinen waren we de afgelopen wintermaanden actief en de komende tijd zullen we dit intensiveren. Wat doen die Vrienden dan eigenlijk, wat merken we daarvan?

 

Veelal werken we achter de schermen en soms maken we melding van dat wat we presteren,  hier in de columns van de Wassenaarse Krant. Misschien goed om toch weer eens de werkterreinen te melden waar we actief zijn.

Per slot hebben we maar één doel voor ogen: namelijk het behouden en bevorderen van de leefbaarheid en recreatiemogelijkheden van ons dorp. Een mooie mond vol, maar wat doen we dan in de praktijk?

Een greep uit ons takenpakket:

  • Het bewaken van het groene karakter van ons dorp. Dit doen we door te  ijveren voor een grote groene buffer op het voormalige vliegveld Valkenburg, door het weren van nieuwe woningbouw (laat staan hoogbouw! ) en het conserveren van bestaande groenvoorzieningen.
  • Het streven naar veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid uit een verkeerstechnisch oogpunt. Hier richten we ons op de bekende verkeersknelpunten zoals het Rozenplein, de Roggewoning in samenhang met het nieuwe museum Voorlinden en streven we naar ondertunneling van de Rijksstraatweg.
  • Het benadrukken van bestuurlijke slagkracht in onze gemeente. Onze focus ligt op de bestuurlijke zelfstandigheid , op een efficient en doelmatig opereren van het Gemeente Bestuur en betrokkenheid en inspraak van de inwoners.
  • Het waarborgen van de recreatieve statuur van ons dorp. Daarbij letten we op ons duingebied (het Ganzenhoekbos ! ) op de mogelijke horizon-vervuiling (windmolens !) en op het tegenhouden van een mogelijke ver-commercialisering van het strandgebied (geen winkelboulevard en geen bebouwing vlakbij zee……)

Daarnaast vragen wij aandacht voor de vele mooie bouwwerken en monumenten in ons dorp.  We bewaken ons Erfgoed. Het is een hele lijst geworden en deze is  nog niet uitputtend. Het geeft wel een indruk van het werk dat we verzetten, al bijna 50 jaar lang  (volgend jaar groot lustrumfeest ! ) Alle reden om iets meer uit de struiken te komen en aandacht te vragen voor ons werk. We willen toch allemaal Vrienden zijn van Wassenaar ? Daarover een volgende keer meer!

Back To Top