Skip to content

VLIEGKAMP VALKENBURG: WAAR STAAN WE NU?

Ontwikkelingen VLIEGKAMP VALKENBURG                                 

Veel Wassenaarders maken zich grote zorgen over de gevolgen voor Wassenaar van de aanleg van een testveld voor drones en de bouw van 5.000 woningen, zorgen over nog meer verkeersdrukte en lawaaioverlast, zorgen over verlies van open ruimte tussen Wassenaar en Katwijk en zorgen over het verlies aan mogelijkheden voor Wassenaarse bedrijven. De Vrienden van Wassenaar maken zich samen met de Stichting Valkenburg Groen al jaren sterk voor behoud van de groene zone en voor de beperking van overlast. Ook de afgelopen maanden hebben de Vrienden zich ingespannen om de zorgen van de inwoners en bedrijven van Wassenaar bij de gemeenteraad op tafel te krijgen en bij te dragen aan oplossingen. De vorige gemeenteraad heeft zich erg ingespannen om weer met Katwijk in gesprek te komen en plannen te maken die ook voor Wassenaar voordelig zouden zijn. Er was begin 2018 overeenstemming op hoofdlijnen voor de inrichting van het gehele gebied tussen de Kokshoornlaan en de provinciale weg (206). Samen zouden beide gemeenten optrekken richting provincie en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) om aan die inrichtingsvisie handen en voeten te geven. Groot was de teleurstelling toen eind 2018 de zogenaamde Bestuurlijke Afspraken over Unmanned Valley Valkenburg op tafel kwamen. Niets over het behoud van de groene zone, niets over het vermijden van extra verkeer door Wassenaar of het vermijden van lawaai. Nee, het Wassenaarse belang was onzichtbaar, er stonden slechts afspraken in waar Katwijk en de RVB mee verder konden. Kortom, de wethouder heeft alles wat de vorige Raad bereikt heeft uit zijn handen laten vallen. Waarom? Dat zal wel nooit duidelijk worden. De wethouder meldde aan de Raad dat dit het best haalbare was. Het beste voor wie? 

De Vrienden van Wassenaar hebben in twee inspreekbeurten bij de gemeenteraad hun zorgen geuit over de Bestuurlijke Afspraken Drone Valley Valkenburg. Toen de optie op tafel kwam om de Bestuurlijke Afspraken aan te vullen met een zogenaamde side-letter hebben de Vrienden concreet aangegeven waar het om draait:

  1. Geen drone veld op Wassenaars grondgebied en zeker geen overlast door drones,
  2. Alle verkeer uit de wijk wordt geleid via de 206 (als uitgangspunt genoemd door de provincie).
  3. Er komt een inrichtingsplan voor de groene zone en alle partijen betalen mee aan de realisatie. In het inrichtingsplan wordt in elk geval gewaarborgd: – dat de nieuwbouw Valkenburg aan het zicht
    onttrokken wordt, – dat er in de groene zone geen gebouwen of hoge hekken komen, – dat de toegankelijkheid voor het publiek  maximaal gewaarborgd wordt, – dat de geluidsoverlast en veiligheid van het
    testen met drones aan strikte eisen gaat voldoen en dat die eisen ook gehandhaafd worden met behulp van een adequaat meetnet en voldoende personeel voor toezicht en handhaving, – dat er geld beschikbaar komt voor het opruimen van de vuilstort, het verplaatsen van de camping Maaldrift en het verplaatsen van de woonwagens bij hotel Wassenaar, – dat partijen zich er gezamenlijk voor inzetten dat de noordelijke helft van het MOB terrein wordt bestemd als openbaar natuurterrein en de andere helft deels voor militaire voertuigen en deels voor uitbreiding van bedrijventerrein Maaldrift.

Duidelijke en redelijke wensen van de Wassenaarse inwoners en bedrijven.

Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten een deel van deze punten in een toelichting op de Bestuurlijke Afspraken op te nemen en heeft ze 2 moties aangenomen om extra verkeer uit Katwijk/Valkenburg te beperken en de Raad goed op de hoogte te houden van de verdere plannen. Dat is een kleine winst, maar we zijn er nog lang niet. De dreiging van veel overlast, van beperking van de groene ruimte en beperkingen voor Wassenaarse bedrijven hangt nog steeds boven ons hoofd.

De Vrienden zullen dit dossier daarom niet los laten!

                    

Back To Top