Skip to content

2018 week 1 | De Vrienden en de toekomst van Wassenaar

Het jaar 2018 gaat voor de Wassenaarder een belangrijk jaar worden. Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze dag kunnen wij onze stem uitbrengen op een van de politieke partijen. Die partijen leveren daarna op hun beurt de leden voor onze nieuwe 21-koppige gemeenteraad. Een gemeenteraad is als het ware ons lokale parlement, en heeft over belangrijke gemeentelijke kwesties doorgaans het laatste woord. Dat heeft niet de burgemeester, dat hebben ook niet de wethouders, in tegenstelling tot wat sommigen denken. Behalve bij kwesties als openbare orde en veiligheid.

Momenteel lijkt een van de voornaamste issues te zijn: de toekomst van Wassenaar. Moet ons dorp een zelfstandige gemeente blijven, met een eigen gemeenteraad, een eigen burgemeester, met eigen wethouders? Of moeten we een fusie aangaan met een of meer omliggende gemeenten? Wat vindt u? Het is daarom van belang dat u goed in de gaten houdt wat onze politieke partijen op dit punt in hun verkiezingsprogramma schrijven en wat zij u in de campagnetijd tijdens hun straatacties gaan vertellen, zodat u op 21 maart uw stem weloverwogen kunt uitbrengen. Want niet de huidige gemeenteraad maar de nieuwe gemeenteraad, die aantreedt na 21 maart, gaat zich over de Wassenaarse toekomst uitspreken.

Wij, als vereniging Vrienden van Wassenaar, zijn daarentegen geen politieke partij. Wij willen dat ook niet zijn. Samen met onze leden zetten wij ons al 50 jaar in voor het behoud van het woon- en leefgenot in Wassenaar. Waar u ook woont – in Noord, in Zuid of in het Centrum – het is goed toeven in ons dorp. Dat is een traditioneel kwaliteitskenmerk van onze gemeente en is ons heel wat waard om te koesteren. Want op het gebied van woon- en leefgenot hebben wij tot dusver wel enige bedreigingen meegemaakt. Door onze inspanningen hebben wij indertijd eraan bijgedragen dat er geen extra dubbelbaans autoweg dwars door Wassenaar werd aangelegd. Dat er geen PrinsClausplein-achtig verkeersklaverblad zou verrijzen bij het Viaduct. Dat er op kleinere groene lokaties niet klakkeloos zou worden gebouwd. Dat er vanaf de noordkant van Valkenburg geen opmars van huizenbouw zou gaan plaatsvinden in de Wassenaarse groene buffer. Dat ons theater de Warenar niet gesloten werd.

Als Vrienden, die beste met Wassenaar voor hebben, vinden wij dat ons woon- en leefgenot het beste gediend blijft met een bestuurlijk zelfstandig Wassenaar. Daarom zijn wij beargumenteerd tegen fusie met omliggende gemeenten.

U kunt dit allemaal nalezen op onze Vriendensite www.vriendenvanwassenaar.nl

Back To Top