Skip to content

2020 week 7 | En nu actie!

In Wassenaar stapelt zich een aantal uitdagingen op. Zoals de consequenties van de woningnood in Nederland en tegelijkertijd de behoefte om ons dorp groen te houden. Zoals het belemmeren van het sluipverkeer en tegelijkertijd de noodzaak van goede bereikbaarheid van ons winkelbestand. Zoals de toekomst van de culturele activiteiten in de Warenar en behoud van de cultuur-historische identiteit van het dorp. Om maar enkele pregnante voorbeelden te noemen.

Laat het duidelijk zijn: voor Wassenaar is het gevolg van de bevolkingsgroei de grootste uitdaging. De provincie Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Jaren geleden is vliegveld Valkenburg, als groen delta-gebied van de Oude Rijn, vrijgegeven voor woningbouw. Een fout waar wij nu mee te leven hebben. En waar de gemeente Wassenaar als gezaghebbende autoriteit een cruciale rol moet spelen in de onderhandelingen. De toekomstige leefbaarheid van het dorp staat op het spel !

En dan de Warenar. Je zou als inwoner toch verwachten dat het gemeentebestuur zich vooral richt op de kennis en ervaring van de mensen die zich dagelijks met de Warenar bezighouden. En zich minder snel laat overtuigen door een op winst beluste projectontwikkelaar. Daar speelt ook behoud van het cultuur-historische karakter een rol. Het valt ons op dat het gemeentebestuur dit onderwerp als onbelangrijk in de lade heeft geschoven. Dat is toch een miskenning van het bijzondere karakter van het dorp.

Zo zou deze columnist nog wel een tijdje door kunnen gaan. Natuurlijk realiseren wij ons dat de gemeente er op dit moment moeilijk voorstaat. Er is een groot tekort aan deskundige ambtenaren. Ambtenaren vormen de ruggengraat van een gemeente. Zonder deskundige ambtenaren kan een bestuur geen vuist maken. Hoe kunnen we nu de tijd naar een volwaardig ambtelijk apparaat het beste overbruggen? Ik denk dat het gemeentebestuur nog meer dan anders zou moeten profiteren van de beschikbare kennis en ervaring van de meedenkende burgers. Maak gebruik van de kracht van de inwoners. Zoals van de Stichting Valkenburg Groen voor de vliegveld discussie, zoals van het Warenar bestuur en zoals van de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed.. En, natuurlijk staan De Vrienden op velerlei fronten klaar. Ontmoedig je inwoners niet, maar voer gezamenlijk actie.

Het gaat om Wassenaar!

Back To Top