Skip to content

2019 Week 37 | Stikstof. Begrijpt u het nog?

In de krant stond: Door stikstof gaat Nederland op slot. 18.000 projecten staan op de tocht. Woningbouw opgeschort …..! Wat betekent dat nu voor Valkenburg ? Gaat dat ook niet door?

Een korte uitleg. Stikstof is erg belangrijk voor het leven op aarde. Bomen en planten gaan ervan groeien. Door de stikstofuitstoot (verkeer, landbouw, industrie) valt er in Nederland per hectare ahw een grote zak kunstmest uit de lucht. Gratis bemesting! Zonder stikstof gaan planten dood. Dus waarom is stikstof zo’n groot probleem? Kent u het gezegde: “In de woestijn bloeien de mooiste bloemen”. Dat is overdrachtelijk bedoeld, maar het is ook letterlijk waar. Ook in Nederland bloeien de mooiste bloemen op plaatsen met weinig voedingsstoffen, zoals duinen en de kalkrijke grond in Limburg. Dat geldt voor heel Europa. De planten die groeien op arme grond kunnen slecht tegen veel voeding. Komt die voeding er wel, dan worden ze verdrongen door planten die stikstof juist heel lekker vinden zoals gras, bramen en brandnetels. Vanaf 1985 stelden de Europese lidstaten lijsten op van zeldzame en met uitsterven bedreigde planten- en diersoorten. Vele daarvan zijn afhankelijk van grond met weinig stikstof. Daarna werd aan de EU lidstaten gevraagd om te onderzoeken in welke gebieden die soorten nog voor kwamen. Wanneer bewezen was dat de zeldzame en bedreigde soorten daadwerkelijk aanwezig waren , kreeg de lidstaat uit Brussel de mededeling: “Ja, het gebied voldoet aan de eisen en is aangewezen als beschermd gebied onder de Habitatrichtlijn van 1992”. Iedereen blij. De lidstaten spraken met elkaar af dat ze “passende maatregelen zouden treffen om de gunstige staat van instandhouding van het leefgebied van de plant- en diersoorten te behouden of te herstellen”. Daar is Nederland sinds 1992 mee aan de slag gegaan, maar helaas met weinig effect. Het is ook erg lastig omdat de natuur in Nederland erg versnipperd is. We zouden kunnen vragen om ontheffingen. Dat is al gebeurd. Maar daarmee lossen we het probleem niet op. Tenslotte zouden we het hoofd in de schoot kunnen leggen en afspreken dat we die zeldzame soorten in Nederland laten uitsterven. “Laat ze het elders maar oplossen, daar is ruimte genoeg”. Dat zal voorlopig niet gebeuren. Natuur gaat ons al heel lang aan het hart en we zijn (gelukkig) bereid daar wat voor op te offeren. Maar waar ligt nu de balans ?

We wensen de verantwoordelijke bestuurders veel wijsheid toe. De Vrienden houden de vinger aan de pols.

Back To Top