Skip to content

2018 Week 31| Een grote uitdaging

“De bereikbaarheid van Wassenaar verslechtert. Er ligt een grote uitdaging om de doorstroming van het verkeer in balans te brengen met het tegengaan van sluipverkeer.” Wij lezen dit in het coalitieakkoord dat VVD, Lokaal Wassenaar, CDA, D66 plus twee onafhankelijke raadsleden op 2 juli jl. hebben ondertekend. De coalitiepartijen hebben gelijk: een grote uitdaging. De Wassenaarse automobilist heeft al jarenlang problemen om – tijdens de spitsuren – zich vanuit of naar zijn dorp te kunnen wurmen. Opmerkelijke zwaan-kleef-aantaferelen ’s ochtends op de Katwijkseweg, het Rozenplein, de Lange Kerkdam, plus de Rijksstraatweg richting Den Haag. En ‘s avonds op de Storm van ’s-Gravesandeweg, het Viaduct, de N44 bij Maaldrift, plus de Rijksstraatweg in tegenovergestelde richting. En nog maar niet te spreken van de situatie waarin tegen de avond weer eens problemen zijn op de A4, waardoor het verkeer tussen Rotterdam en Amsterdam zich ophoopt in het tunneltracé richting Rijksstraatweg of sijpelt door de lanen van Wassenaar. Kortom, grotendeels allemaal sluipverkeer dat in Wassenaar niets te zoeken heeft. Wat gaan wij nog meemaken als er op Valkenburg 5.000 huizen zijn gebouwd? Welke route gaan Valkenburgse autorijdende forenzen naar de Haagse of Rotterdamse agglomeratie kiezen? De Vrienden van Wassenaar zien dit met lede ogen aan. Als dit zo doorgaat, zal Wassenaar meermalen met stugge verkeersinfarcten worden geconfronteerd.

Prima dat de Wassenaarse coalitiepartners zich hierom bekommeren. En vanzelfsprekend zijn wij benieuwd naar de structurele oplossingen. Ondertunneling van de Rijksstraatweg staat al jaren op het verlanglijstje. Het is de vraag of dit voldoende toereikend is. Het coalitieakkoord suggereert een lightrailverbinding Katwijk-Wassenaar-Den Haag. We kennen al enige lightrailverbindingen in onze regio: Den Haag-Zoetermeer, frequentie om de paar minuten. Er is er ook metro van Den Haag naar Rotterdam; die brengt je om de tien minuten in ongeveer een halfuur naar hartje Rotterdam en geeft je directe aansluiting op het Rotterdamse metronet. Wie presteert dit binnen deze tijd met een auto? Vele Britse of Franse forenzen worden bediend met een efficiënt metro- c.q. lightrailnetwerk. Zij piekeren er niet over om zich in autofiles naar hun werk in hartje Londen of Parijs te begeven. Immers, om de paar minuten verschijnt een metro. Dat heet ‘hoogfrequent’. Kijk, hier kunnen we wat van leren. Geen vooraf gepuzzel in dienstregelingen, zoals wij Nederlanders kennelijk moeten doen voordat wij met openbaar vervoer willen reizen. Of een halfuur moeten wachten, omdat je net de bus of je aansluiting hebt gemist.

Inderdaad: “er ligt een grote uitdaging”.

Back To Top