Skip to content

2019 Week 3 | GOEDE VOORNEMENS

Is het een achterhaalde gewoonte om goede voornemens te treffen, zo bij de start van het Nieuwe Jaar? Neen, toch! Eigenlijk is dit een prachtige traditie, eerst een potje reflectie (wat heb ik het afgelopen jaar gedaan, wat kan er beter ….?), vervolgens schoon schip maken (vooral in je hoofd) en hup …….met een schone lei aan de start ! Een aansporing voor bijvoorbeeld de Brexiteers ( èn de anti-Brexiteers ) om elkaar te “vinden”, een aansporing voor Donald Trump om het “muur-syndroom” te slechten en de Chinezen de hand te reiken en een aansporing voor de Franse president Macron om zelf eens een geel hesje aan te trekken? Maar welnu, genoeg over deze internationale warboel, we hebben onze handen al vol aan onze eigen problemen. Eèn ding is zeker, ingrijpende gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Hier in onze Wassenaarse leefgemeenschap kunnen we daarover meepraten. Vorig jaar begon met de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, daarna de vorming van de coalitie, toen het aantreden van het nieuwe college en vervolgens de aangekondigde benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van een zelfstandig Wassenaar. Vele schaduwen zijn dus vooruit geworpen , en nu maar zien wat er van komt ….. Het klinkt allemaal een beetje cynisch, maar dat is zeker zo niet bedoeld. Mooie gebeurtenissen en evenementen hebben zich voorgedaan in ons dorp (bijv. op het gebied van kunst en cultuur) , prachtige sportprestaties zijn door Wassenaarse jongeren geleverd (bijv. Mark Slats, Roxanne van Hemert e.a.) en forse stappen zijn gezet om onze groene leefomgeving te borgen (Nationaal Park Hollandse Duinen). 

Op velerlei gebied is veel bereikt het afgelopen jaar, maar op onze lauweren rusten, neen, dat is niet aan de orde! De Vrienden hebben goede voornemens gemaakt en bereiden zich voor om samen met alle betrokken partijen nieuwe stappen te zetten. Daarbij richten we ons op meerdere dossiers, zoals het borgen van de groene buffer bij Valkenburg, de ondertunnelingsplannen voor de Rijksstraatweg, de theaterfunctie van de Warenar, een verbeterde vuilnis (en tuinafval) ophaaldienst, de bewaking van ons erfgoed en het terugdringen van het sluipverkeer. 

Vanwege redactionele overwegingen bij deze krant (ruimtebeperkingen), zullen De Vrienden voortaan, helaas, tweewekelijks verslag uitbrengen omtrent de nadere ontwikkelingen in ons dorp.

Samen sterk voor Wassenaar, ook in 2019.

    

Back To Top