Skip to content

2018 week 19| Groen, groener, groenst…

Alle politieke partijen buitelden in hun programma’s over elkaar heen met de bewering dat zij het groenst zijn. Maar wat doet de politiek als het erop aan komt ?

In het dichtbevolkte Zuid-Holland staat de leefomgeving sterk onder druk. De provincie heeft zich tot taak gesteld de komende tijd 230.000 woningen te realiseren waarvan ca 35.000 in onze omgeving. Door verdichting in de steden, maar ook door te bouwen in de groene randen rond dorpen en steden. En in het Groene Hart.

Een gordel van nieuwe bebouwing vanaf Katwijk via Valkenburg,  Leiden, Voorschoten , Leidschendam naar Den Haag zal Wassenaar omsluiten. Voorschoten is met bouwen veel ambitieuzer dan Wassenaar. Zoals de uitbreiding in de Duivenvoorde-corridor vlak voor het monumentale icoon Duivenvoorde (onlangs nog ondenkbaar) en daarvoor Starrenburg I, II en III.

Er is stevige druk op Wassenaar met het argument dat Wassenaar ook haar bouwbijdrage moet leveren. Een bedreiging voor het groen, een van die basiskwaliteiten van Wassenaar die het wonen zo aantrekkelijk maken.

Wassenaar moet in die metropolitane omgeving de groene long blijven. Een groen uitloopgebied

waar men kan recreëren, wandelen, fietsen, sporten, paardrijden, enz. Het bijzondere karakter van dit gebied, inclusief het strand, moet beschermd worden tegen bouwactiviteiten. De groene randen in het zuiden en het oosten, waaronder Duindigt en de polder tussen Wassenaar en Voorschoten, moeten behouden blijven. Daarin passen geen bouwprojecten. Wassenaar is het “Landgoed aan Zee”.

Daarom moeten alle politieke partijen een front vormen om de groene waarden te beschermen.

Maar blijven alle politieke partijen wel zo groen ? De lakmoesproef naar aanleiding van de groene buffer op Valkenburg bewees indertijd anders.

Ruim 4000 Wassenaarders hadden hun handtekening gezet tijdens de actie om Valkenburg groen te houden. Dat is niet verwonderlijk als je luistert wat bij de Wassenaarders leeft. Zij hebben een sterke band met groen. De protesten werden aanvankelijk terzijde geschoven….

Sommige politieke partijen lijken, als het erop aan komt, een beetje te zwabberen. Natuurlijk zijn er (voortschrijdend inzicht !) belangrijke stappen gezet met de afspraken voor een groene buffer van 1500 meter. Zijn we weer in gesprek met Katwijk.  Maar we zijn er nog niet !

Groen, groener, groenst. Hoe gaan de politieke partijen nu echt invulling geven
aan hun beloftes ? Wie blijkt nu echt GROEN te zijn ? Wij zijn benieuwd.

De Vrienden van Wassenaar blijven alert. Het gaat om Uw Wassenaar !

Back To Top